• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Výše příspěvku: max. 800 Kč jednou za dva roky

Komu a na co?

  • ženám od 30 let do dovršení 40 let věku na sonografické vyšetření prsu,

  • ženám od 40 let do dovršení 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu,

  • ženám od 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu, pokud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (pozn.: od 45 let je vyšetření k prevenci rakoviny prsu hrazeno z veřejného zdravotního pojištění každý druhý rok, příspěvek je v tomto případě určen na roky v mezidobí).

Co je potřeba předložit?

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnky a razítkem zdravotnického zařízení, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnky a razítkem zdravotnického zařízení.