• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Vady nohou, jejich příčiny a důsledky

V roce 2015 realizovala Hamzova léčebna pilotní projekt pod názvem „Zdravá dětská noha“, kdy bylo zaměřeno na tenzometrické desce 818 dětí ve věku od 5 do 12 let v mateřských a základních školách. S pozitivním nálezem skončilo 53% dětí, tedy 437.

V roce 2018 se uskutečnil další projekt „Zdravé dětské nohy“ ve spolupráci se Statutární městem Pardubice, kdy bylo na tenzometrické desce zaměřeno 747 dětí ve věku od 7 do 9 let. S pozitivním nálezem bylo vyhodnoceno 58 % dětí, tedy 433.

Na vzniku vad se podílí řada faktorů, zejména používání nevhodné obuvi či nadměrná zátěž kladená na dítě.

Vady nohou mohou vést v dalším vývoji dítěte k vadnému držení těla, skolióze a dalším obtížím, v dospělosti potom k řadě bolestivých stavů.

Včasnou kvalitní diagnostikou chodidla lze přitom většině problémů předejít, nejlépe dobrou spoluprací rodiny s odborným lékařem, ortotikem a fyzioterapeutem.

Takzvaná PC podobarometrie je nejmodernější metoda měření tlaku chodidel pomocí tenzometrické desky. Tenzometrická deska snímá při vyšetření tlaky chodidel a pomocí senzorů převádí signál do digitální podoby. Touto metodou je možné přesně určit, jak se noha a celkový pohybový aparát chová ve stoji i v jednotlivých fázích pohybu.

VoZP ČR spolupracuje s Hamzovou léčebnou v Luže – Košumberk, která nově otevřela protetické externí pracoviště v Hradci Králové, poskytující tzv. diagnostiku nohy.

Ambulance je v budově Sanus (První privátní chirurgické centrum, Labská Kotlina 1220/69) každý lichý týden ve středu od 10 do 14 hod.  

Kontaktní osoba: Jitka Ročňová – vedoucí ortopedické protetiky

Možnost objednání v pracovní dny v čase: 6,30 – 15,00

na telefonu:  733 184 241 - Jitka Ročňová

e-mail: rocnova@hamzova-lecebna.cz

www.hamzova-lecebna.cz

 

Mimo jiné lze čerpat i ostatní protetické služby na základě odborného vyšetření lékařem a předepsání protetické pomůcky pacientovi. Individuální pomůcky jsou vyráběny přímo v technické části protetiky Hamzovy léčebny. U pacientů po amputaci končetiny je možné zajistit překlad z akutního lůžka na lůžko HL, kde se vyrábí protéza během hospitalizace, včetně nácviku chůze s fyzioterapeutem pod dohledem odborného lékaře.