• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Odcházím z ČR

  • Pokud se plánujete vrátit trvale na Ukrajinu, vzdejte se před odjezdem dočasné ochrany, která vám v České republice byla udělena.

  • Pokud vlastníte biometrický pas, přijďte do Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině. Pokud ho nevlastníte, dostavte se na pracoviště odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.

  • Vzdát se dočasné ochrany můžete i z území Ukrajiny. V tomto případě se obraťte na oddělení Velvyslanectví České republiky v Kyjevě nebo na Generální konzulát České republiky ve Lvově.

  • O vzdání se dočasné ochrany informujte zdravotní pojišťovnu.

  • Zdravotní pojišťovně můžete ukončení dočasné ochrany oznámit osobně na klientském pracovišti, nebo e-mailem. Zároveň je nutno předložit/přiložit doklad o ukončení víza a vrátit průkaz pojištěnce.

  • Ukončením dočasné ochrany končí vaše zdravotní pojištění v ČR – zaniká povinnost platit pojistné a končí nárok na úhradu zdravotních služeb.

  • Před odjezdem doporučujeme zjistit, zda nemáte dluh na zdravotním pojištění. Pokud ano, je nutno jej uhradit, jinak hrozí sankce v podobě penále. Pokud zdravotní pojišťovně neoznámíte ukončení dočasné ochrany, může vám u ní narůstat dluh na pojistném včetně penále, který pojišťovna musí na vás vymáhat.

Další informace najdete na webu Ministerstva zdravotnictví