• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

"Milostivé léto" pomůže se zvládnutím dluhu

Pojištěnci, kteří mají u VoZP ČR dluh vymáhaný exekutorem, mohou v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 využít tzv. Milostivého léta. V rámci něj mohou požádat o osvobození příslušenství, za které je pro účely tohoto institutu považováno i penále z prodlení s úhradou pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Upozorňujeme, že Milostivé léto se vztahuje pouze na dlužníky – fyzické osoby, u nichž jsou pohledávky vymáhané výlučně dle zákona č. 120/2001 Sb., tedy soudním exekutorem a platí pro exekuční řízení zahájená před 28. 10. 2021.

K využití Milostivého léta je nezbytná aktivita dlužníka směřující vůči příslušnému soudnímu exekutorovi, neboť tomu je udělena pravomoc exekuční řízení zastavit a rozhodnout o osvobození od placení dalších v daném řízení vymáhaných pohledávek, tj. penále.

Podrobnosti k využití Milostivého léta naleznete na: https://www.justice.cz/?clanek=dluznici-se-mohou-diky-milostivemu-letu-zbavit-svych-dluhu, nebo se informujte u příslušného soudního exekutora, který vede příslušné exekuční řízení.