• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyplácí příspěvek ve výši až 2 900 Kč měsíčně na úhradu elektrické energie pacientům závislým na domácích přístrojích na podporu dýchání. Jde o sociální dávku, která má kompenzovat spotřebu elektřiny na provoz těchto zařízení v období extrémně vysokých cen energií. Dávka je součástí tzv. příspěvku na mobilitu.

K přiznání tohoto příspěvku (vyřizuje jej krajská pobočka Úřadu práce) vyžaduje ministerstvo potvrzení zdravotní pojišťovny o čerpání péče. Toto potvrzení poskytne Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP) podle zákona č. 329/2011 Sb. osobám, které využívají permanentně (po celý kalendářní měsíc) zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo domácí umělou plicní ventilaci. Příspěvek tedy není určen např. na provoz přístrojů na podporu dýchání ve spánku.

Potvrzení o čerpání péče se vydává na základě vyplněné žádosti, kterou můžete podat na kterémkoliv klientském pracovišti VoZP, datovou schránkou nebo ji můžete zaslat poštou. Formulář žádosti si stáhněte ZDE.

Potvrzení se vztahuje na:

·         koncentrátory kyslíku (mobilní a stacionární),

·         systémy pro aplikaci kapalného kyslíku (tzv. Homelox),

·         pronájem plicních ventilátorů invazivních i neinvazivních (domácí umělá plicní ventilace).

Potvrzení a nárok na dávku se nevztahuje na:

·       přístroje na podporu dýchání ve spánku (CPAP, BPAP, APAP apod.),

·      zdravotnické prostředky pro odsávání z dýchacích cest.

Pro tyto přístroje VoZP v souladu se zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, v platném znění, nebude potvrzení vydávat.