• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Na očkování proti spalničkám lze využít příspěvek z programu Zdraví

Pokud se pojištěnec VoZP nechává očkovat z vlastní vůle proti spalničkám a toto očkování sám plně uhradí (vakcínu i její aplikaci), může následně čerpat příspěvek na očkování z programu Zdraví (zde). U dospělých činí příspěvek maximálně 500 Kč, u dětí pak až 1 000 Kč. K proplacení příspěvku je potřeba podat žádost, k ní přiložit doklad o úhradě a potvrzení o aplikaci vakcíny (kopii očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním či potvrzení vypsané lékařem).