• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Sbírka Vojenského fondu solidarity

Vojenský fond solidarity organizuje tradiční resortní sbírku organizovanou při příležitosti nadcházejího Dne válečných veteránů 11. 11. 2021.

Ve dnech 25. 10. až 19. 11. 2021 můžete přispět dobrovolným darem a podpořit tak další charitativní činnost Vojenského fondu solidarity ve prospěch našich vojáků a jejich rodin v těžké životní situaci.

Výše vašeho příspěvku je libovolná, protože každá koruna pomáhá!

Jak můžete přispět?

  • do putovních sbírkových pokladniček na vojenských útvarech a u vojenských zařízení
  • dárcovskou SMS ve tvaru: DMS VFS 30 nebo DMS VFS 60 nebo DMS VFS 90 odeslat na číslo: 87777
  • převodem na účet Vojenského fondu solidarity č. ú.: 44665522/0800, variabilní symbol918, zpráva pro příjemce: DVV

Jako poděkování je pro všechny dárce připravený květ vlčího máku s trikolorou. 

Díky vám může Vojenský fond solidarity pomáhat!