• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Stanovisko SZP ke zpochybňování legitimity volených orgánů zdravotních pojišťoven

 V reakci na mediální informace , které zpochybňují legitimitu správních a  dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v důsledku  nálezu Ústavního soudu ČR (sp. zn. Pl. ÚS 21/15), uvádí Svaz zdravotních pojišťoven ČR následující stanovisko:

Předmětný nález Ústavního soudu nemá vliv na legitimitu postavení či případného rozhodování stávajících správních či dozorčích rad. Stávající orgány zaměstnaneckých pojišťoven byly ustaveny podle v dané době platných pravidel a na tom nemůže nic změnit ani předmětný nalez Ústavního soudu. To znamená, že stávající orgány zaměstnaneckých pojišťoven mohou i po 30. 9. 2019 (okamžik zrušení části ustanovení zákona č. 280/1992 Sb.) i nadále plnit své pravomoci. Změna zákona č. 280/1992 Sb. ke dni 1. října 2019 v kontextu předmětného nálezu Ústavního soudu nemá a nemůže mít žádnou zpětnou účinnost.
Vzhledem k tomu, že Parlament ČR již projednává návrh nové právní úpravy a v nejbližší době nekončí žádné členské zaměstnanecké zdravotní pojišťovně řádné volební období, nepovažujeme současný stav za problém. Budoucí nová právní úprava se tak uplatní v termínu řádných nových voleb do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven.