• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Podpořte své duševní zdraví a osobní spokojenost s programem „mindfulness“

Vojenská zdravotní pojišťovna připravila pro své pojištěnce on-line program Muni Healthy Minds.

Tento osmitýdenní on-line program, který byl připraven ve spolupráci s odborníky z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, je založený na principech mindfulness (všímavosti).

Účastníkům bude každý týden představeno nové meditační téma formou textových informací, audio- a videonahrávek.

Zájemci z řad pojištěnců VoZP se mohou hlásit prostřednictvím formuláře na stránkách Zdravá duše.

Duševní zdravíInformace o programu Muni Healthy Minds:

  • účastníci si osvojují techniky mindfulness a učí se je zařazovat do svých každodenních návyků dle principu „tady a teď“,

  • program pomáhá redukovat prožívaný stres a zvyšuje pocit osobního štěstí a spokojenosti,

  • součástí programu jsou vstupní a výstupní dotazníky, které mapují přínos programu pro účastníky v oblasti osobního vnímání pocitu štěstí a spokojenosti a redukci prožívaného stresu. Tyto dotazníky budou dále sloužit pro vyhodnocování úspěšnosti programu a pro výzkumné účely (v anonymizované a agregované podobě),

  • program je určen plnoletým pojištěncům VoZP, kteří chtějí pracovat na svém duševním zdraví,

  • program je preventivního charakteru a není určen osobám, které docházejí k odborníkům v oblasti péče o duševní zdraví.