• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Zdravotní výkon 99999

NESPECIFIKOVANÝ VÝKON

Ode dne 1. 7. 2021 bude výkon 99999 nazván NESPECIFIKOVANÝ VÝKON a bude sloužit pouze pro vykazování výkonů, které nejsou uvedené v číselnících, tj. po předchozím posouzení žádanky revizním lékařem.

Poskytovatelům, kteří mají výkon 99999 nasmlouvaný v Příloze 2, bude výkon odsmlouván z Přílohy 2 ke Smlouvě ke dni 30. 6. 2021.