• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Podají-li plátci Přehled OSVČ do 18. 9., pokuta jim nehrozí

Vojenská zdravotní pojišťovna v souvislosti s epidemií covid-19 neuplatní pokuty vůči osobám samostatně výdělečně činným za pozdní podání Přehledu OSVČ za rok 2019, pokud tento přehled předloží do 18. září 2020. Termín navazuje na prodlouženou lhůtu pro podání daňového přiznání (18. srpna), takže plátci mohou postupovat tak, jak byli zvyklí – přehled dodat zdravotní pojišťovně nejpozději měsíc po daňovém přiznání.

„Tolerance pozdějšího termínu pro odevzdání Přehledu OSVČ nemá vliv na povinnost plátce uhradit pojistné v termínu stanoveném zákonem, tedy do 11. 8. 2020,“ upozorňuje ředitel ekonomického odboru VoZP Pavel Kolář a doporučuje nenechávat zákonné povinnosti na poslední chvíli.

Pokud pojišťovna vyměří penále za pozdní úhradu pojistného, může plátce požádat o jeho odpuštění. Každá taková žádost však posouzena bude individuálně, paušální odpuštění penále předpisy neumožňují.