• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Žádanky na zdr. pomůcky posílejte prosím na centrální pracoviště

5. 6. 2018

Schvalování zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR připomíná poskytovatelům zdravotní péče, svým pojištěncům a smluvním dodavatelům zdravotnických prostředků, že agenda zdravotnických prostředkůpředepisovaných na poukaz a podléhajících schválení revizního lékaře se zpracovává na pracovišti Centrální evidence a kontroly zdravotnických prostředků na níže uvedené adrese. Chtěli bychom dosáhnout zlepšení péče o Vás, naše klienty, a proto si Vás dovolujeme požádat o odesílání poukazů přímo na toto pracoviště k urychlení procesu schvalování bez zbytečných prodlev.

Jedná se především o žádanky a poukazy na léčebnou a ortopedickou pomůcku, poukazy na brýle a optické pomůcky a poukazy na foniatrickou pomůcku

Adresa pro zasílání žádanek a poukazů:

VoZP ČR, pobočka Praha

Centrální evidence a kontrola ZP-R

Bělehradská 130, P.O.BOX 57, 120 00 Praha 2

ID datové schránky: p3aaext

 

Dodavatelé nadále odesílají své vyúčtování (faktury) na příslušné pobočky VoZP ČR.

Kontakty:

  •        tel: 222 929 175 ( zpracování poboček Olomouc, Hradec Králové)
  •        tel: 222 929 177 (zpracování poboček Praha, Brno)
  •        tel: 222 929 178(zpracování poboček Ústí nad Labem, České Budějovice, Plzeň)
  •        tel: 222 929 136(ortotika-protetika - obuv – celá ČR)

 

 

Mgr. Jana Vlasáková – odpovědný pracovník

Centrální evidence a kontrola ZP-R, tel: 222 929 176