• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

 

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. 1. 2019

S účinností od 1. 1. 2019 dochází u všech typů plátců ke změnám v platbách pojistného na zdravotní pojištění.

OSVČ

Od 1. 1. 2019 činí minimální měsíční vyměřovací základ 16 349,50 Kč, z něj vyplývající minimální měsíční záloha na pojistné pro rok 2019 se zvyšuje na 2 208 Kč (doposud 2 024 Kč).

Zálohu ve výši 2 208 Kč musí poprvé za leden 2019 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2019 samostatnou výdělečnou činnost, nebo dosud platily zálohy nižší než 2 208 Kč, pokud tyto osoby mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Záloha na pojistné je splatná vždy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce. Tzn., že zálohu na zdravotní pojištění za měsíc leden musí OSVČ uhradit od 1. 1. 2019 do 8. 2. 2019.

OBZP

Protože dochází od 1. 1. 2019 ke zvýšení minimální mzdy z 12 200 Kč na 13 350 Kč, zvyšuje se pro osoby bez zdanitelných příjmů v roce 2019 pojistné z dosavadních 1 647 Kč na 1 803 Kč. Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce. Tzn., že lednovou platbu musí OBZP uhradit od 1. 1. 2019 do 8. 2. 2019.

Zaměstnavatelé

Spolu se zvýšením minimální mzdy od 1. 1. 2019 dochází u zaměstnanců ke zvýšení minimálního měsíčního pojistného na zdravotní pojištění v roce 2019 na 1 803 Kč (dosud 1 647 Kč). Tato změna ovlivní výši pojistného na zdravotní pojištění od platby za měsíc leden 2019, které je splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce, tj. do 20. 2. 2019.

Od 1. 1. 2019 dochází k navýšení započitatelného příjmu u dohod o pracovní činnosti z dosavadních 2 500 Kč na 3 000 Kč. Při překročení této částky se osoba činná na základě DPČ považuje pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. Zaměstnavatel takovou osobu musí jako svého zaměstnance přihlásit ke zdravotnímu pojištění a odvádět za ni pojistné. Ten, kdo pracuje na DPČ za více než 2 500 Kč, ale méně než 3 000 Kč, naopak přestává být od 1. 1. 2019 pro účely zdravotního pojištění zaměstnancem. Pokud taková osoba nemá po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za ni plátcem pojistného stát, stává se osobou bez zdanitelných příjmů, která je povinna sama platit zdravotní pojištění.

Platba pojistného státem

Od 1. 1. 2019 se mění i platby státu za osoby, za které je stát plátcem pojistného. Platby se zvyšují  na 1 018 Kč měsíčně (místo dřívějších 969 Kč).