• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. 1. 2021

 

OSVČ

Od 1. 1. 2021 činí minimální měsíční vyměřovací základ 17 720,50 Kč, z něj vyplývající minimální měsíční záloha na pojistné pro rok 2021 se zvyšuje na 2 393 Kč (doposud 2 352 Kč).

Zálohu ve výši 2 393 Kč musí poprvé za leden 2021 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2021 samostatnou výdělečnou činnost, nebo dosud platily zálohy nižší než 2 393 Kč, pokud tyto osoby mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Záloha na pojistné je splatná vždy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce. Tzn., že zálohu na zdravotní pojištění za měsíc leden musí OSVČ uhradit od 1. 1. 2021 do 8. 2. 2021.

OBZP

Protože se zvyšuje minimální mzda z 14 600 Kč na 15 200 Kč, zvyšuje se pro osoby bez zdanitelných příjmů v roce 2021 pojistné z dosavadních 1 971 Kč na 2 052 Kč. Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce. Tzn., že lednovou platbu musí OBZP uhradit od 1. 1. 2021 do 8. 2. 2021.

Zaměstnavatelé

Spolu se zvýšením minimální mzdy od 1. 1. 2021 dochází u zaměstnanců ke zvýšení minimálního měsíčního pojistného na zdravotní pojištění na 2 052 Kč (dosud 1 971 Kč). Tato změna ovlivní výši pojistného na zdravotní pojištění od platby za měsíc leden 2021, které je splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce, tj. do 20. 2. 2021, resp. do pondělí 22. 2. 2021.

Platba pojistného státem

Od 1. 1. 2021 se mění i platby za osoby, za které je plátcem pojistného stát. Od 1. 1. 2021 činí měsíční pojistné 1 767 Kč.