• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Zpětná úhrada slevy z doplatku u přípravků Alkeran, Lanvis, Leukeran a Purinethol od společnosti Aspen

Oznámení pojištěncům VoZP ČR od společnosti Aspen o zpětné úhradě slevy z doplatku

V návaznosti na závazky přijaté společností Aspen Pharmacare Ireland Limited a jejími přidruženými společnostmi („Aspen“) vůči Evropské komisi ohledně některých onkologických léčivých přípravků Aspen oznamujeme, že pacienti, kteří uhradili doplatek na léčivé přípravky:

  • Alkeran tablety – balení 25 tbl, kód SÚKL 0192842,
  • Lanvis 40 mg – balení 25 tbl, kód SÚKL 0192843,
  • Leukeran tablety – balení 25 tbl,  kód SÚKL 0192844,
  • Purinethol tablety – balení 25 tbl, kód SÚKL 0136446

v období od 1. října 2019 do 30. června 2021, mají nárok požadovat od společnosti Aspen úhradu slevy z doplatku.

Jste-li pacientem, který může mít nárok na tyto slevy z doplatků, prosím obraťte se na společnost Aspen. Jak postupovat uvedeno v Oznámení Aspen Czech Republic.