• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Program pro civilní zaměstnance resortu obrany

Příspěvky z tohoto programu mohou čerpat pojištěnci VoZP, kteří jsou k datu podání žádosti civilními zaměstnanci následujících zaměstnavatelů:

Zaměstnavatel

IČO

Ministerstvo obrany ČR

60162694

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

00000205

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, p. o.

61383082

Vojenská nemocnice Brno, p. o.

60555530

Vojenská nemocnice Olomouc, p. o.

60800691

LOM Praha, s. p.

00000515

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, p. o. (VOLAREZA)

00000582

Vojenský technický ústav, s. p.

24272523

Armádní Servisní, p. o. (AS-PO)

60460580

Vojenský výzkumný ústav, s. p.

29372259

Ústav leteckého zdravotnictví Praha, p. o.

61382981

VOP CZ, s. p.

00000493

CASRI (Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy a sportu), p. o.

49366378

Pro tento program platí všeobecné podmínky čerpání příspěvků z preventivních programů. Příspěvky z tohoto programu se započítávají do limitu tří příspěvků v roce na jednoho pojištěnce.

Příspěvky

PLAVÁNÍ až 800 Kč

Výše příspěvku: max. 800 Kč jednou v roce.

Na co: na plavání ve formě:

 • permanentní vstupenky (vč. dobití čipu či karty). Permanentní vstupenku lze případně nahradit nejméně 10 jednorázovými vstupenkami s různými daty z celistvého období max. 90 dnů v jednom roce,

 • plaveckého kurzu.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii jednoho z následujících dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

 1. Doklad o úhradě permanentní vstupenky s datem a cenou. Pokud z něj není patrné, za jaký typ vstupenky byla úhrada provedena, pak je nutné přiložit také kopii permanentní vstupenky. 

 2. Doklad o úhradě dobití čipu či karty na vstupy do bazénu. 

 3. Doklady o úhradě nejméně 10 jednorázových vstupenek s různými daty z celistvého období max. 90 dnů v jednom roce.

 4. Doklad o úhradě plaveckého výcviku.

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál jednoho z dokladů uvedených výše.

Pozn.: Příspěvek na plavání mohou civilní zaměstnanci resortu čerpat v jednom roce pouze z tohoto programu nebo z programu Pohyb, nikoli však již z programů Válečný veterán nebo Rodina vojáka.

CVIČENÍ A REGENERACE nebo OCHRANNÉ POMŮCKY PŘI STŘELBĚ až 1000 Kč

Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce.

Na co: na jednu z následujících položek:

a) na pravidelné pohybové a regenerační aktivity, jako jsou: kondiční cvičení, core trénink, fitness, aerobic, spinning, tabata, bodybuilding, bodyforming, hasičský sport, jóga, pilates, tai-či, kalanetika, zumba, mažoretky, cheerleading (roztleskávačky), orientální tanec, fit dance, flamenco, pole dance, street dance, veslování, rychlostní kanoistika, kurz nordic walking, atletika, gymnastika, rehabilitační cvičení, dechová cvičení, hipoterapie, oxygenoterapie, laserová terapie (pouze rehabilitační, nikoli estetická ani operace), lymfodrenáž, terapie rázovou vlnou, sauna, solná jeskyně, masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, akupunktura, akupresura, kryokomora, zábalové koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly a na aktivity obdobného kondičního a preventivního charakteru.

Příspěvek není určen na týmové, míčové, zimní, bojové, jezdecké, motoristické, kontaktní ani extrémní sporty nebo aktivity se zvýšenou pravděpodobností úrazu (např.: fotbal, florbal, hokej, rugby, tenis, stolní tenis, badminton, squash, volejbal, házená, basketbal, skoky na trampolíně, lyžování, bruslení – lední i na kolečkových bruslích, snowboarding, skoky na lyžích, skeleton, skialpinismus, skiboby, skikros, sportovní boby a saně v koridorech, bruslení – lední ani na kolečkových bruslích, skateboarding, kiting, bungee-jumping, kanoistika na divoké vodě, rafting, lezectví, horolezectví, skálolezectví, vysokohorská turistika a ferraty, slézání ledových a vodních vodopádů, speleologie, skoky na trampolíně, kaskadérství, paragliding, parašutismus, vzpírání, zápas, box, MMA, karate, judo, kung fu, aikido, taekwondo, džiu-džitsu, kendo, capoeira, potápění, freediving, freeriding apod.) ani na balet, kurzy společenského tance, solárium, bowling, šipky, kulečník, šachy nebo na on-line kurzy pohybových aktivit.

b) na pomůcky pro ochranu zraku a sluchu při střelbě: střelecké (balistické) brýle nebo příslušenství k nim (např. vyměnitelná skla, zorníky, obroučky, nožičky apod.), ochranná střelecká sluchátka nebo elektronické (aktivní) zátky do uší (nikoli však pasivní zátky).

Pozn.: Příspěvek cvičení a regeneraci/ochranné střelecké pomůcky mohou civilní zaměstnanci resortu čerpat v jednom roce pouze z tohoto programu (cvičení a regeneraci pak ještě v programu Pohyb), nikoli však již z programů Válečný veterán nebo Rodina vojáka. Rovněž nelze v jednom roce uplatnit doklad o úhradě na cvičení a regeneraci v tomto programu a doklad na střelecké pomůcky v programu Válečný veterán či Rodina vojáka a opačně.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity/produktu, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity/produktu. U střeleckých pomůcek lze přiložit i fotokopii dokladu o úhradě, pokud si potřebujete uschovat originál kvůli reklamaci nebo bylo zboží koupeno v e-shopu).

DENTÁLNÍ HYGIENA až 700 Kč

Výše příspěvku: max. 700 Kč jednou v roce

Na co: na dentální hygienu (ošetření či instruktáž). Příspěvek se nevztahuje na zubní lékařskou prohlídku nebo na jiné než hygienické výkony ani na dentální pomůcky či jiné zboží.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny.

Pozn.: Příspěvek na dentální hygienu mohou civilní zaměstnanci resortu čerpat v jednom roce pouze z tohoto programu nebo z programu Zdraví, nikoli však již z programů Válečný veterán nebo Rodina vojáka.

Nejste ještě pojištěni u Vojenské?

Přihlásit se můžete jednoduše za pár minut.