Evropský průkaz zdravotního pojištění

Prukaz-VoZP-EHIC-karta-vzor.jpg V souladu s novelou nařízení č. 1408/71 je zdravotními pojišťovnami od 1. června 2004 vydáván Evropský průkaz zdravotního pojištění, který je platný v zemích Evropské unie. Evropský průkaz zajišťuje přímý přístup k lékaři ve výše uvedených zemích, a to na náklady české zdravotní pojišťovny, avšak pouze v případě nezbytné lékařské péče.

Upozorňujeme všechny pojištěnce na skutečnost, že zdravotní péči je nutno čerpat ve zdravotnickém zařízení, které je napojeno na veřejný systém zdravotního (sociálního) zabezpečení. V cizí zemi se k vám budou chovat stejně jako k vlastním pojištěncům, a proto budete muset ve většině zemí zaplatit určitou finanční částku v hotovosti (tzv. spoluúčast), kterou platí i místní pojištěnci. Je proto vhodné uzavřít komerční připojištění pro cesty do zahraničí, protože jak zmíněná spoluúčast, tak i případný převoz osoby z ciziny do ČR, který také není ze zákonného zdravotního pojištění hrazen, mohou být finančně velmi nákladné.

Žádost o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění EHIC (zde)

Upozornění: veškeré doposud vydané průkazy pojištěnců VoZP ČR jsou trvale platné! Evropský průkaz zdravotního pojištění vydávají místně příslušné pobočky VoZP ČR .

Vystavení nového průkazu zdravotního pojištění tzv. EHIC - jak postupovat?

Momentálně se průkazy automaticky nevyřizují, výjimkou jsou větší množství končících průkazů v jednom termínu, individuální žádosti o nový průkaz zdravotního pojištění (tzv. EHIC) vám na počkání (v úředních hodinách) zhotovíme zdarma na kterékoliv naší pobočce (s výjimkou Ústředí, v Praze se prosím obracejte na pobočku Bělehradská 130), a některých jednatelstvích (Ostrava, Zlín, Žďár nad Sázavou, Vyškov, Jihlava, Třebíč, Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Domažlice,Teplice, Nový Bor, Liberec, Ústí nad Orlicí, Trutnov, Pardubice). Pokud ve vašem blízkém okolí máte jednatelství, které tiskárnu nemá, můžete přesto i zde o průkaz zažádat, dostanete papírovou kartičku na přechodnou dobu a následně vám plastová karta EHIC přijde poštou. O EHIC můžete požádat i prostřednictvím internetových stránek www.vozp.cz, kde v rubrice „ Formuláře “ naleznete „Žádost o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění EHIC“, kterou vyplníte a zašlete na adresu VoZP ČR (nejlépe tam, kde jste evidováni). V případě potřeby naleznete konkrétní adresy opět na našich webových stránkách v rubrice „Kde nás najdete“. Následně vám EHIC zašleme poštou do místa bydliště. EHIC lze také vystavit na základě telefonického oznámení. V tomto případě musíte kontaktovat pobočku VoZP ČR, kde jste v evidenci a domluvit se se zaměstnancem oddělení registru. V tomto případě bude náš zaměstnanec vyžadovat nahlášení (ověření) vašich osobních údajů.

Doplňující informace:

Doporučujeme zažádat o průkaz EHIC zhruba 3 týdny před vypršením jeho platnosti.

Noví pojištěnci žádat o průkaz EHIC nemusí, přijde automaticky poštou na uvedenou adresu.

V případě, že průkaz EHIC ztratíte, neprodleně tuto skutečnost ohlaste na nejbližším kontaktním místě nebo na Call centru. 

Průkazy vystavujeme bezplatně.

Pokud ztratíte průkaz EHIC v zahraničí a potřebujete čerpat zdravotní péči, můžete se obrátit na naše Call centrum (+420 844 888 888 nebo info@vozp.cz) a požádat o zaslání kopie náhradního dokladu zdravotnickému zařízení. Pomoci vám může i Kancelář zdravotního pojištění, která je styčným místem pro oblast zdravotního pojištění v rámci EU.

 

Vzor Evropského průkazu zdravotního pojištění EHIC

Vzor přední strany průkazu EHIC

Vzor zadní strany průkazu EHIC