Evropský průkaz zdravotního pojištění

V souladu s novelou nařízení č. 1408/71 je zdravotními pojišťovnami od 1. června 2004 vydáván Evropský průkaz zdravotního pojištění, který je platný v zemích Evropské unie. Evropský průkaz zajišťuje přímý přístup k lékaři ve výše uvedených zemích, a to na náklady české zdravotní pojišťovny, avšak pouze v případě nezbytné lékařské péče.

Upozorňujeme všechny pojištěnce na skutečnost, že zdravotní péči je nutno čerpat ve zdravotnickém zařízení, které je napojeno na veřejný systém zdravotního (sociálního) zabezpečení. V cizí zemi se k vám budou chovat stejně jako k vlastním pojištěncům, a proto budete muset ve většině zemí zaplatit určitou finanční částku v hotovosti (tzv. spoluúčast), kterou platí i místní pojištěnci. Je proto vhodné uzavřít komerční připojištění pro cesty do zahraničí, protože jak zmíněná spoluúčast, tak i případný převoz osoby z ciziny do ČR, který také není ze zákonného zdravotního pojištění hrazen, mohou být finančně velmi nákladné.

Automatické rozesílání průkazu pojištěnce

Od ledna 2020 probíhá rozesílání průkazů pojištěnce automaticky, nemusíte o něj žádat. Nový průkaz obdržíte cca 3 - 4 týdny před skončením platnosti původního průkazu. Pokud by se stalo, že 2 týdny před skončením jeho platnosti nový průkaz neobdržíte, okamžitě prosím volejte na naše Call centrum na tel.: 844 888 888, kde skutečnost nahlásíte a průkaz Vám bude po ověření adresy ihned poslán. Prosíme také všechny klienty o dodržování zákonné povinnosti správnosti údajů, především kontaktní adresy, aby veškerá korespondence směrem k vám proběhla v pořádku a včas. Pokud ztratíte průkaz nebo jej potřebujete z jiných důvodů vystavit dříve, níže najdete žádost o jeho vystavení.

Žádost o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění EHIC (zde)

Žádost prosím pošlete na e-mail info(na)vozp(tecka)cz nebo odevzdejte na nejbližším kontaktním místě.

Upozornění: Evropský průkaz zdravotního pojištění vydávají místně příslušné pobočky VoZP ČR .

 

Doplňující informace:

V případě, že potřebujete z nějakých důvodů požádat o průkaz pojištěnce a nemůžete počkat na automatické doručení, doporučujeme zažádat o průkaz EHIC zhruba 4 týdny před vypršením jeho platnosti.

Noví pojištěnci žádat o průkaz EHIC nemusí, přijde automaticky poštou na uvedenou adresu.

V případě, že průkaz EHIC ztratíte, neprodleně tuto skutečnost ohlaste na nejbližším kontaktním místě nebo na Call centru tel.: 844 888 888. 

Průkazy vystavujeme bezplatně.

Pokud ztratíte průkaz EHIC v zahraničí a potřebujete čerpat zdravotní péči, můžete se obrátit na naše Call centrum (+420 844 888 888 nebo info@vozp.cz) a požádat o zaslání kopie náhradního dokladu zdravotnickému zařízení. Pomoci vám může i Kancelář zdravotního pojištění, která je styčným místem pro oblast zdravotního pojištění v rámci EU.

 

Vzor Evropského průkazu zdravotního pojištění EHIC

Vzor přední strany průkazu EHIC

Vzor zadní strany průkazu EHIC

* povinné položky