• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Klientský portál

Klientský portál je virtuální přepážkou VoZP, přes kterou lze zjistit množství údajů a leccos pohodlně a rychle zařídit. K využívání většiny funkcí je nutné být buď v Klientském portálu zaregistrován, nebo do něj vstupovat po ověření prostřednictvím Bank ID či Identity občana.

Funkce portálu aneb Co všechno zobrazím a zařídím on-line

otevřít zavřít OSOBNÍ ÚČET/VÝPIS PÉČE

Kolik stálo vaše ošetření, léky, hospitalizace nebo třeba doprava do nemocnice? Poskytnutá a proplacená péče se zobrazuje podle jednotlivých oblastí (ambulance, nemocnice, doprava, léky apod.).

otevřít zavřít ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK Z FONDU PREVENCE

Klientský portál sám zobrazí předvyplněný formulář, kde stačí zvolit příspěvek, zadat číslo účtu a přiložit naskenované či ofocené doklady o úhradě ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF. Podat žádost o příspěvek mohou také rodiče za své děti pojištěné u VoZP. Každý uživatel registrovaný na portálu si také může kdykoli zobrazit přehled již vyčerpaných příspěvků.

otevřít zavřít PŘIHLÁŠKA DO BENEFIT KLUBU

Chcete se stát členem BeneFit Klubu VoZP se spoustou zajímavých slev? Na portálu stačí udělat pár kliků a počkat si na aktivační odkaz k elektronické členské kartě, kterou si hned uložíte do mobilu.

otevřít zavřít ŽÁDOST O VYDÁNÍ PRŮKAZU POJIŠTĚNCE

V případě ztráty/odcizení/poškození průkazu pojištěnce (karta EHIC) může klient na portálu požádat o vydání nového.

otevřít zavřít ZMĚNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Sami můžete zadat např. novou korespondenční adresu, kontaktní e-mail, telefon nebo kategorii plátce pojistného.

otevřít zavřít PŘEHLED PLATEB POJISTNÉHO

Zobrazí se přehled všech plateb u pojištěnců, kteří si pojistné hradí sami (OSVČ, OBZP). Případný dluh na pojistném či penále lze na portálu rovnou uhradit přes platební bránu.

otevřít zavřít PODÁNÍ PŘEHLEDU OSVČ

Přes portál mohou osoby samostatně výdělečně činné vyplnit a odeslat formulář „Přehled OSVČ“.

otevřít zavřít PROHLÁŠENÍ O DLOUHODOBÉM POBYTU V CIZINĚ

Pojištěnci, kteří plánují dlouhodobý pobyt (delší než 6 měsíců) v zahraničí, se mohou dočasně odhlásit ze zdravotního pojištění v ČR.

otevřít zavřít BEZDLUŽNOST

Přes portál lze odeslat žádost o potvrzení o neexistenci dluhu u VoZP, které je nutné například při vyřizování úvěru v bance nebo k účasti v soutěži o veřejnou zakázku.

otevřít zavřít ZÁSTUP DÍTĚTE

Chcete mít přístup také do účtu svého nezletilého dítěte (a tím i možnost podávat za ně například žádosti o příspěvky z programů prevence nebo nahlížet do přehledu jeho zdravotní péče)? Po přihlášení do Klientského portálu zvolíte záložku Nastavení/Správa identity a zástupů/Žádost o zřízení zástupu na Klientském portálu VoZP. Následně bude poštou odeslán aktivační kód pro dokončení registrace. Pozor, dopis přijde na jméno a adresu toho z rodičů, který je v informačním systému VoZP uveden jako zákonný zástupce dítěte. Pokud si nejste jisti, zavolejte nám prosím na 222 929 199 nebo napište na info@vozp.cz.

Funkce Klientského portálu pro zaměstnavatele:

 • podání přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele (PPZ)

 • podání hromadných oznámení zaměstnavatele (HOZ)

 • výpis seznamu pojištěnců

 • přehled plateb pojistného

 • žádost o bezdlužnost

Jak se zaregistrovat do Klientského portálu

Registrace není nutná, pokud chcete ke vstupu do Klientského portálu používat výlučně Bankovní identitu nebo Identitu občana. V takovém případě můžete do portálu rovnou vstoupit po ověření totožnosti (při vstupu klikněte na tlačítko "Přihlásit pomocí Bankovní identity" nebo "Přihlásit pomocí Identity občana").

Pokud budete pro vstup do Klientského portálu používat přihlašovací jméno a heslo, je nutné se nejdříve registrovat:

 1. Otevřete Žádost o registraci na Klientský portál VoZP.

 2. Vyplňte všechny požadované údaje (jméno, příjmení, datum narození, e-mail, telefonní číslo na mobil) a zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů.

 3. Zvolte svoji roli.

 4. Pokud se registrujete jako pojištěnec, zadejte do dalších kolonek své rodné číslo (bez lomítka) a číslo průkazu ze své karty pojištěnce (průkaz EHIC) – dvacetimístný kód vlevo dole (pozor, registraci lze dokončit pouze s platným průkazem pojištěnce, ověřte si prosím na své kartičce EHIC datum platnosti a případně požádejte o zaslání nové přes tento formulář).

 5. Klikněte na "Odeslat". Na e-mailovou adresu vám přijde e-mail s ověřovacím kódem a současně vám do telefonu přijde SMS s jiným kódem. Oba tyto číselné kódy zadejte do příslušných kolonek a klikněte na "Ověřit kódy", tím bude ověřen váš e-mail a telefon.

 6. Pokud byly kontaktní údaje úspěšně ověřeny, klikněte na "Podat žádost". Do e-mailu vám přijde zpráva o vytvoření identity s internetovou adresou k pozdějšímu dokončení registrace. Tento e-mail nemažte, budete jej později potřebovat k prvnímu přihlášení.

 7. Poštou vám na vaše jméno a zadanou adresu přijde během několika dní dopis s aktivačním kódem. Je to nutné z toho důvodu, že na portálu jsou každému zaregistrovanému klientovi k dispozici citlivé údaje o zdravotní péči.

  První přihlášení po obdržení dopisu:

 1. V e-mailu vyhledejte zprávu s předmětem "VoZP: vytvoření identity na Klientském portálu VoZP" (viz výše bod 6.). Klikněte na internetovou adresu pro první přihlášení. Otevře se stránka pro dokončení registrace. Vložte své přihlašovací jméno (zpravidla je jím vaše e-mailová adresa), zvolte si heslo a toto heslo ještě jednou potvrďte.

 2. Klikněte na "Odeslat" – na mobil vám přijde SMS s ověřovacím kódem, který zadejte do zobrazené kolonky a klikněte na "Potvrdit"

 3. Klikněte na "Zadat aktivační kód". Z dopisu, který vám přišel poštou, opište dvanáctimístný aktivační kód a klikněte na "Potvrdit". Klientský portál se spustí a můžete začít využívat všechny jeho funkce.

Jak si k účtu na portálu přidat své dítě?

Chcete mít přístup také do účtu svého nezletilého dítěte (a tím i možnost podávat za ně například žádosti o příspěvky z programů prevence nebo nahlížet do přehledu jeho zdravotní péče)? Po přihlášení do Klientského portálu zvolíte záložku Nastavení/Správa identity a zástupů/Žádost o zřízení zástupu na Klientském portálu VoZP. Následně bude poštou odeslán aktivační kód pro dokončení registrace. Pozor, dopis přijde na jméno a adresu toho z rodičů, který je v informačním systému VoZP uveden jako zákonný zástupce dítěte. Pokud si nejste jisti, zavolejte nám prosím na 222 929 199 nebo napište na info@vozp.cz.