Plátci

Vítejte v části internetových stránek VoZP ČR, která je určena pro plátce pojistného zdravotního pojištění. Plátcem pojistného jsou zaměstnanci, zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů a stát. Podrobnější informace o jednotlivých skupinách plátců naleznete v adresářích v horní části obrazovky v menu Plátci.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete a že na našich stránkách vždy najdete to, co hledáte. Pokud vám některé informace chybějí nebo nám chcete cokoliv sdělit, napište nám na adresu info(na)vozp(tecka)cz.

Bankovní spojení pro úhradu pojistného a penále

 

Pojistné

Číslo bankovního účtu pro platby pojistného: 2010201091/0710

Pro mezinárodní platební styk:         

IBAN: CZ93 0710 0000 0020 1020 1091

SWIFT: CNBACZPP

Pokud je plátcem OSVČ nebo OBZP, uvádí:

  • jako variabilní symbol platby své rodné číslo
  • jako konstantní symbol platby 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě složenkou)

Penále a pokuty

Číslo bankovního účtu pro penále a pokuty: 2010500091/0710

Pro mezinárodní platební styk:         

IBAN: CZ15 0710 0000 0020 1050 0091

SWIFT: CNBACZPP

Pokud je plátcem zaměstnavatel, uvádí:

  • jako variabilní symbol své platby IČ + specifikaci. IČ je 8 místné, pokud je kratší, je doplněné zleva nulami. Dvojmístná specifikace, označující vnitřní organizační členění, je za IČ zprava a, není-li speciálně sjednáno, tvoří ji dvě nuly. Celkový počet je 10 míst.

       Výsledná podoba variabilního symbolu je pak např. "0000123400".

  • jako konstantní symbol platby 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě složenkou)