7083_3608-program-plavani-cithumb

 Plavání

Výše příspěvku: max. 400 Kč jednou v roce.

Komu a na co: všem pojištěncům na plavání ve formě:

 • Permanentní vstupenky (vč. dobití čipu či karty) – pokud jednu permanentní vstupenku využívá více pojištěnců, může o příspěvek požádat každý z nich, avšak všechny žádosti vztahující se k této vstupence musejí být předloženy pohromadě. Příspěvky se pak v součtu vyplatí pouze do výše ceny vstupenky. Permanentní vstupenku lze případně nahradit nejméně 10 jednorázovými vstupenkami s různými daty z celistvého období max. 90 dnů v jednom roce.
 • Plaveckého kurzu.
 • Kurzu plavání rodičů s dětmi (příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě).

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte jeden z následujících dokladů:
 1. Originál dokladu o úhradě permanentní vstupenky s datem a cenou. Pokud z něj není patrné, za jaký typ vstupenky byla úhrada provedena, pak je nutné přiložit také kopii permanentní vstupenky. Pokud na jednu permanentní vstupenku žádá o příspěvek více pojištěnců a ze vstupenky ani z dokladu o úhradě není zřejmé, pro které osoby vstupenka platí, musí být k žádosti přiloženo čestné prohlášení jednoho z žadatelů, že vstupenku využívá více osob, včetně jmen ostatních žadatelů.
 2. Originál dokladu o úhradě dobití čipu či karty na vstupy do bazénu. Pokud jeden čip nebo kartu používá více pojištěnců, kteří žádají o příspěvek na dobití, a z dokladu o úhradě není zřejmé, které osoby tento čip (kartu) používají, musí být k žádosti přiloženo čestné prohlášení jednoho z žadatelů, že čip (kartu) využívá více osob, včetně jmen ostatních žadatelů.
 3. Originály dokladů o úhradě nejméně 10 jednorázových vstupenek s různými daty z celistvého období max. 90 dnů v jednom roce.
 4. Originál dokladu o úhradě plaveckého výcviku.
 5. Originál dokladu o úhradě kurzu plavání rodičů s dětmi.
 • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte sken dokladu uvedeného výše. Každý doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
  NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.