Klientský portál

Klientský portál VoZP je vlastně jakousi virtuální přepážkou, přes kterou lze zjistit množství údajů a leccos pohodlně a rychle zařídit. K využívání většiny funkcí je nutné být v Klientském portálu zaregistrován.

Jak se zaregistrovat do Klientského portálu na dálku

 1. Na Call centru VoZP (tel.: 844 888 888) telefonicky požádejte o zaslání aktivačního kódu k přístupu do Klientského portálu. Ten vám následně přijde dopisem do schránky na vaše jméno. Je to nutné z toho důvodu, že na portálu jsou každému zaregistrovanému klientovi k dispozici citlivé údaje o zdravotní péči.

 2. Po obdržení dopisu si otevřete tuto stránku a do kolonek zadejte svůj 12místný aktivační kód. Pod něj vyplňte své rodné číslo bez lomítka.

 3. Dále vyplňte ostatní údaje nutné k založení klientské identity:
  • zvolte si své uživatelské jméno (může jím být i e-mailová adresa),
  • vyplňte své telefonní číslo a e-mailovou adresu,
  • opište číslo z karty pojištěnce (pozor, aktivaci lze dokončit pouze s platným průkazem pojištěnce, ověřte si prosím na své kartičce EHIC datum platnosti a případně na Call centru požádajte o zaslání nové),
  • vyplňte své poštovní směrovací číslo.
 1. V dalším kroku aktivujte účet v Klientském portálu pomocí URL odkazu, který vám bude doručen na vámi zadanou e-mailovou adresu. 

 

Jak se zaregistrovat do Klientského portálu na pobočce

Registraci provedete na kterémkoliv klientském pracovišti VoZP (kontakty ZDE). Tam bude zaregistrováno vaše mobilní zařízení a e-mailová adresa a poté vygenerováno prvotní přístupové heslo, které si prosím po prvním přihlášení k Portálu VoZP ve vlastním zájmu změňte.

Pokud chcete zřídit přístup k účtu jiného pojištěnce (např. rodiče), musíte předložit ověřenou plnou moc (děti a osoby v opatrovnictví budou automaticky přidány zákonnému zástupci).

Autorizace klienta probíhá přes zadání „Uživatelského jména“ a „Hesla“ a dále po vložení „Autorizačního kódu“, který dostanete do vašeho mobilního zařízení ve formě SMS.

Funkce portálu aneb Co všechno zařídím on-line

Nepřihlášený uživatel může využít pouze funkci „Podání přihlášky k pojištění u VoZP“.

Pro ostatní funkce je třeba se přihlásit jako registrovaný uživatel.

Po úspěšném přihlášení na Klientský portál můžete využívat následující funkce:

 • Osobní účet: zjistěte si výdaje na vaši zdravotní péči
  Kolik stálo ošetření, léky, hospitalizace nebo třeba doprava do nemocnice? To vše nyní můžete jednoduše zjistit. Poskytnutá proplacená péče se zobrazuje podle jednotlivých oblastí (ambulance, nemocnice, doprava apod.) a v každé oblasti navíc podle zdravotnického zařízení a data péče.

 • Žádost o vydání průkazu pojištěnce
  V případě ztráty/odcizení/poškození průkazu pojištěnce (karta EHIC), může pojištěnec požádat o vydání nového průkazu.

 • Podání Přehledu OSVČ
  Přes portál lze také vyplnit a odeslat formulář „Přehled OSVČ“.

 • Přehled plateb pojistného osob (OSVČ, OBZP)
  Zde se zobrazuje platební bilance plátce k aktuálnímu dni. Pokud existují nějaké pohledávky, je zde zobrazen seznam a výše dlužných částek.

 • Žádost o bezdlužnost
  Umožní odeslat žádost o vydání potvrzení o neexistenci dluhu u VoZP (bezdlužnost).

 • Přehled pojistných dob pojištěnce
  Zobrazí přehled všech pojistných dob (platebních povinností), které má klient evidovány v registru pojištěnců.

Další plánované funkce

Virtuální přepážka pro zaměstnavatele

 • Seznam pojištěnců
 • Podání HOZ (hromadného oznámení zaměstnavatele)
 • Podání PPZ (přehledu plateb zaměstnavatele)
 • Přehled plateb pojistného zaměstnavatelů


Virtuální přepážka pro zdravotnická zařízení

 • Kapitace – přehled uhrazených paušálních plateb praktickému lékaři