• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce

Komu a na co?

Všem pojištěncům na dentální hygienu (ošetření či instruktáž). Příspěvek se nevztahuje na zubní lékařskou prohlídku nebo na jiné než hygienické výkony ani na dentální pomůcky či jiné zboží.

POZOR: Od 1. 7. 2024 je poskytnutí příspěvku na dentální hygienu pro pojištěnce od 18 let podmíněno předchozím absolvováním preventivní prohlídky u praktického lékaře (nikoli u stomatologa), a to v období 24 měsíců před datem na dokladu o zaplacení dentální hygieny.

Prohlídka musí být nejprve v informačním systému VoZP vykázána praktickým lékařem pod jedním z následujících kódů výkonu:

  • 01021 – komplexní vyšetření praktickým lékařem nebo

  • 01022 – opakované komplexní vyšetření praktickým lékařem nebo

  • 02031 – komplexní vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost (dítě nad 6 let) nebo

  • 02032 – opakované komplexní vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost (dítě nad 6 let)

Pozn.: Vykázání prohlídek od lékařů pro děti a dorost se vztahuje na pojištěnce ve věku 18 až 20 let, kteří byli v posledních 24 měsících ještě registrováni u pediatra.

Zdravotnická zařízení vykazují zdravotní výkony pojišťovně s odstupem až tří měsíců. Pokud jste preventivní prohlídku u svého praktického lékaře absolvoval/a teprve nedávno, je pravděpodobné, že v informačním systému VoZP ještě není pod příslušným kódem výkonu zaevidována. Vykázané výkony i s datem jejich provedení si můžete kdykoli zobrazit v Klientském portálu nebo v mobilní aplikaci Zdraví na klik, a to v sekci Osobní účet/výpis péče.

Co je potřeba předložit?

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny.