• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Paruka při onkologické léčbě/alopecii

až 1 000 Kč

Výše příspěvku: max. 1 000 Kč jednou v roce

Komu a na co?

Pojištěncům, kteří podstoupili nebo podstupují léčbu onkologického onemocnění, nebo pojištěncům s diagnózou autoimunitní alopecie.

Co je potřeba předložit?

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopie obou následujících dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklady vyfotit a sama fotografie převede do PDF):

    1. doklad o úhradě paruky.

    2. čestné prohlášení o indikované léčbě (chemoterapie)/diagnóze (alopecie) podepsané žadatelem nebo zákonným zástupcem – formulář si stáhněte ZDE.

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originály obou výše uvedených dokladů, případně doklad o úhradě ve formě fotokopie, pokud si originál potřebujete uschovat kvůli reklamaci.