• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Podpora rozvoje dětí a prevence duševních poruch

až 1 000 Kč

Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce

Komu a na co?

Pojištěncům od 1 roku do dovršení 18 let na některou z níže vyjmenovaných forem podpory rozvoje dětí a prevence duševních poruch nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Příspěvek pro dítě lze čerpat pouze na následující aktivity:

Příspěvek lze poskytnout na jednu nebo více služeb, avšak v maximální souhrnné výši 1000 Kč.

Co je potřeba předložit?

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě některé ze služeb vyjmenovaných výše poskytnutých kvalifikovaným odborníkem. Kopie dokladu může být ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál výše uvedeného dokladu o úhradě.