• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce

Komu a na co?

Komu a na co: pojištěncům od 40 let na preventivní vyšetření poruch paměti/kognitivních funkcí (cílené psychiatrické či psychologické vyšetření dotazníky MMSE, AKT, MoCA) a na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností.

Co je potřeba předložit?

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě psychiatrického/psychologického vyšetření dotazníky MMSE, AKT, MoCA nebo kopii dokladu o úhradě kognitivních pomůcek doporučených Českou alzheimerovskou společností, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě psychiatrického/psychologického vyšetření dotazníky MMSE, AKT, MoCA nebo dokladu o úhradě kognitivních pomůcek doporučených Českou alzheimerovskou společností.