• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce

Komu a na co?

Pojištěncům do dovršení 18 let na vitamínový či multivitamínový doplněk stravy přiměřený věku žadatele a zakoupený v lékárně (přípravek musí obsahovat alespoň jeden vitamín).

Příspěvek lze čerpat pouze na doplňky stravy, nikoli na registrovaná léčiva (léčivé přípravky).

Co je potřeba předložit?

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu z lékárny o úhradě doplňku stravy ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklady vyfotit a sama fotografie převede do PDF).

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu z lékárny o úhradě doplňku stravy. Je-li přípravek zakoupen v e-shopu lékárny, přiložte kopii dokladu o úhradě (zpravidla faktury) s identifikačními údaji žadatele (či zákonného zástupce).