• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Sportovní přilba pro děti

až 500 Kč

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou za tři roky

Komu a na co?

Pojištěncům do dovršení 16 let na sportovní ochrannou přilbu (helmu)

Co je potřeba předložit?

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě sportovní ochranné přilby ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mpbilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě sportovní ochranné přilby, případně fotokopii dokladu o úhradě (pokud si originál potřebujete uschovat pro případnou reklamaci).