• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Terénní poradenství pro děti v předškolním a školním zařízení

až 500 Kč

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce

Komu a na co?

Pojištěncům od 3 do dovršení 20 let na terénní služby klinického psychologa, dětského psychiatra nebo klinického logopeda plně hrazené pojištěncem, které jsou zprostředkovány pedagogicko-psychologickou poradnou, případně speciálně pedagogickým centrem. Jde o vyžádané návštěvy klinického psychologa, dětského psychiatra nebo klinického logopeda plně hrazené pojištěncem, které jsou poskytovány výlučně v místě předškolního nebo školního vzdělávání pojištěnce (terénní služby).

Pozn.: Příspěvek lze poskytnout na jednu nebo více služeb. V případě, že bude uplatněno více dokladů, běží lhůta na podání žádosti od data na posledním dokladu.

Co je potřeba předložit?

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě terénních služeb poskytnutých klinickým psychologem, klinickým logopedem nebo dětským psychiatrem v místě předškolního nebo školního vzdělávání pojištěnce (poskytovatel musí být v předškolním nebo školním zařízení fyzicky přítomen). Kopie dokladu může být ve formátu ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál výše uvedeného dokladu o úhradě.