• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Zubní rovnátka pro děti

až 1 500 Kč

Výše příspěvku: max. 1 500 Kč jednou za celou dobu léčby

Komu a na co?

Pojištěncům do dovršení 18 let věku na nesnímatelný (fixní) i snímatelný ortodontický aparát (vč. foliového) nebo jeho rekonstrukci (doplnění součástí) v době aktivní i retenční fáze léčby.

Co je potřeba předložit?

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě ortodontického aparátu nebo jeho rekonstrukce (doplnění součástí) s identifikačními údaji pojištěnce ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě ortodontického aparátu nebo jeho rekonstrukce (doplnění součástí) s identifikačními údaji pojištěnce.