Program POHYB

Přidejte se k nám

PLAVÁNÍ až 400 Kč

Výše příspěvku: max. 400 Kč jednou v roce.

Komu a na co: všem pojištěncům na plavání ve formě:

 • Permanentní vstupenky (vč. dobití čipu či karty) – pokud jednu permanentní vstupenku využívá více pojištěnců, může o příspěvek požádat každý z nich, avšak všechny žádosti vztahující se k této vstupence musejí být předloženy pohromadě. Příspěvky se pak v součtu vyplatí pouze do výše ceny vstupenky.
 • Plaveckého kurzu.
 • Kurzu plavání rodičů s dětmi (příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě).

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Jeden z následujících dokladů:
 1. Originál dokladu o úhradě permanentní vstupenky s datem a cenou. Pokud z něj není patrné, za jaký typ vstupenky byla úhrada provedena, pak je nutné přiložit také kopii permanentní vstupenky. Pokud na jednu permanentní vstupenku žádá o příspěvek více pojištěnců a ze vstupenky ani z dokladu o úhradě není zřejmé, pro které osoby vstupenka platí, musí být k žádosti přiloženo čestné prohlášení jednoho z žadatelů, že vstupenku využívá více osob, včetně jmen ostatních žadatelů.
 2. Originál dokladu o úhradě dobití čipu či karty na vstupy do bazénu. Pokud jeden čip nebo kartu používá více pojištěnců, kteří žádají o příspěvek na dobití, a z dokladu o úhradě není zřejmé, které osoby tento čip (kartu) používají, musí být k žádosti přiloženo čestné prohlášení jednoho z žadatelů, že čip (kartu) využívá více osob, včetně jmen ostatních žadatelů.
 3. Originál dokladu o úhradě plaveckého výcviku.
 4. Originál dokladu o úhradě kurzu plavání rodičů s dětmi.

 

CVIČENÍ A REGENERACE až 500 Kč

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: všem pojištěncům na pohybové a regenerační aktivity (vč. cvičení rodičů s dětmi – příspěvek je v tomto případě určen pouze pro dítě), jako jsou: organizovaná základní tělesná výchova, základní atletická příprava, jóga, fitness, aerobic, spinning, zumba, bodybuilding, bodyforming, rehabilitační cvičení, instruktáž nordic walking, pilates, kalanetika, sauna, solná jeskyně, masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, moderní gymnastika, mažoretky, cheerleading, orientální tanec, fit dance, flamenco, pole dance, street dance, dechová cvičení, oxygenoterapie, laserová terapie (pouze rehabilitační, nikoli estetická ani operace), terapie rázovou vlnou, zábalové koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly, core trénink, tabata cvičení a na aktivity obdobného kondičního a preventivního charakteru.

Příspěvek není určen na týmové, míčové, zimní, bojové, jezdecké, vodácké, motoristické, kontaktní ani extrémní sporty nebo aktivity se zvýšenou pravděpodobností úrazu (např.: fotbal, florbal, hokej, rugby, tenis, stolní tenis, badminton, squash, volejbal, házená, basketbal, sportovní gymnastika, skoky na trampolíně, horolezectví, judo, box, karate, lyžování, bruslení – lední i na kolečkových bruslích, skateboarding, snowboarding, kiting, kanoistika, vodní slalom, rafting, vzpírání, street parkour, freerunning, freediving, freeriding apod.) ani na balet, kurzy společenského tance, solárium, bowling nebo na on-line kurzy pohybových aktivit.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Originál dokladu o úhradě, z něhož je zřejmý druh zaplacené aktivity.

 

SPORTOVNÍ PROHLÍDKA PRO DĚTI až 250 Kč

Výše příspěvku: max. 250 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let na lékařskou prohlídku nutnou k členství ve sportovní organizaci, kroužku nebo klubu.

Co je třeba předložit: 

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Originál dokladu o úhradě prohlídky s identifikačními údaji pojištěnce, druhem a datem vyšetření.

 

  

SPORTOVNÍ PŘILBA PRO DĚTI až 500 Kč

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou za tři roky.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 16 let  na sportovní ochrannou přilbu (helmu).

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Doklad o úhradě sportovní ochranné přilby.

 

ŠKOLNÍ POBYTY nebo LETNÍ SPORTOVNÍ POBYT až 500 Kč

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce


Komu a na co:
pojištěncům od 4 do dovršení 18 let na jednu z následujících možností:

 1. sportovní či ozdravný pobyt (lyžařský kurz, sportovní soustředění, škola v přírodě) organizovaný mateřskou, základní nebo střední školou během školního roku. Pobyt musí trvat nepřetržitě nejméně pět dní, vč. dne příjezdu a odjezdu,

 2. letní sportovně pohybový pobyt konaný v období od 29. 6. 2020 do 31. 8. 2020, který trvá nejméně pět po sobě jdoucích dnů. Příspěvek lze přiznat pouze na pobyty (vč. tzv. příměstských) se sportovním a pohybovým zaměřením (např. plavecký, cyklistický, atletický, vodácký, kurz in-line bruslení apod.), nikoli tedy např. na běžné mimoměstské tábory nebo na příměstské tábory bez sportovního zaměření (např. hudební, výtvarné apod.).

 
Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Potvrzení mateřské, základní nebo střední školy (u školních pobytů), resp. organizátora (u letních sportovních pobytů) o absolvování a zaplacení pobytu opatřené podpisem a razítkem školy/organizátora. Lhůta 90 dnů pro podání žádosti o příspěvek se počítá ode dne následujícího po dni ukončení pobytu, který vyplývá z potvrzení. Formulář si stáhněte ZDE.

 

KLOUBNÍ VÝŽIVA PRO SENIORY až 300 Kč

 

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce

Komu a na co: pojištěncům ve věku 65 a více let na výdaje při nákupu doplňků stravy určených výlučně k podpoře zdraví kloubů a jejich správné funkce a k prevenci artrózy (přípravky s kolagenem či glukosamin sulfátem), které byly zakoupeny v lékárně. 

Příspěvek není určen na jiné než kloubní doplňky. Nelze jej tedy využít např. na přípravky k prevenci úbytku kostní hmoty (osteoporózy), vitamíny, hořčík apod. Příspěvek lze čerpat pouze na doplňky stravy, nikoli na registrované léčivé přípravky.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Originál dokladu o úhradě kloubního přípravku z lékárny.
 • Pokud je přípravek zakoupen v e-shopu lékárny, kopii dokladu o úhradě (zpravidla faktury) s identifikačními údaji žadatele o příspěvek.