Program PREVENCE


PREVENCE NÁDORŮ STŘEVA až 150 Kč

 

Výše příspěvku: max. 150 Kč jednou v roce

Komu a na co: všem pojištěncům od 40 do 50 let na screeningové vyšetření k prevenci rakoviny tlustého střeva pomocí Haemoccult testu, případně jiného standardizovaného testu (od 50. roku života je již vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění).

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost .
 • Originál dokladu o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení.

 

PREVENCE KARCINOMU PRSU až 800 Kč

  

Výše příspěvku: max. 800 Kč jednou za dva roky

Komu a na co:

 • ženám od 30 let do dovršení 40 let věku na sonografické vyšetření prsu,
 • ženám od 40 let do dovršení 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu,
 • ženám od 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu, pokud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (pozn.: od 45 let je vyšetření k prevenci rakoviny prsu hrazeno z veřejného zdravotního pojištění každý druhý rok, příspěvek je v tomto případě určen na roky v mezidobí).

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost .
 • Doklad o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnky a razítkem zdravotnického zařízení.

 

VYŠETŘENÍ KOŽNÍCH ZNAMÉNEK až 400 Kč

 

Výše příspěvku: max. 400 Kč jednou za rok

Komu a na co: všem pojištěncům na dermatoskopické vyšetření kožních znamének.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost .
 • Originál dokladu o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení.

 

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ až 400 Kč

 

Výše příspěvku: max. 400 Kč jednou za rok

Komu a na co: pojištěncům od 16 let věku na základě potvrzení vystaveného centrem pro odvykání kouření o léčbě anebo o ukončení léčby.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost .
 • Originál dokladu o úhradě odvykací léčby s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem centra pro odvykání kouření.