Program PREVENCE

 

PREVENCE KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU až 150 Kč

Výše příspěvku: max. 150 Kč jednou v roce.

Komu a na co: všem pojištěncům na zakoupení samoodběrového testu k prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku nebo pojištěncům do 50 let na screeningové vyšetření k prevenci kolorektálního karcinomu provedené ve zdravotnickém zařízení (od 50. roku života je již vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění).

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu z lékárny o úhradě samoodběrové testovací sady nebo kopii dokladu o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu z lékárny (příp. kopii faktury z e-shopu lékárny) o úhradě samoodběrové testovací sady nebo doklad o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení.

 

PREVENCE KARCINOMU PRSU až 800 Kč 

Výše příspěvku: max. 800 Kč jednou za dva roky.

Komu a na co:

 • ženám od 30 let do dovršení 40 let věku na sonografické vyšetření prsu,
 • ženám od 40 let do dovršení 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu,
 • ženám od 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu, pokud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (pozn.: od 45 let je vyšetření k prevenci rakoviny prsu hrazeno z veřejného zdravotního pojištění každý druhý rok, příspěvek je v tomto případě určen na roky v mezidobí).

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnky a razítkem zdravotnického zařízení, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnky a razítkem zdravotnického zařízení.


 

VYŠETŘENÍ KOŽNÍCH ZNAMÉNEK až 400 Kč

Výše příspěvku: max. 400 Kč jednou za rok.

Komu a na co: všem pojištěncům na dermatoskopické vyšetření kožních znamének.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení.

 

PREVENCE KARCINOMU PROSTATY až 300 Kč

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce.

Komu a na co: mužům od 40 let na preventivní vyšetření PSA z krve anebo ultrazvukové vyšetření prostaty, pokud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení.

 

ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ až 400 Kč

Výše příspěvku: max. 400 Kč jednou za rok.

Komu a na co: pojištěncům od 16 let věku na základě potvrzení vystaveného centrem pro odvykání kouření o léčbě anebo o ukončení léčby.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě odvykací léčby s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem centra pro odvykání kouření, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě odvykací léčby s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem centra pro odvykání kouření.

 

PARUKA PŘI CHEMOTERAPII až 1000 Kč

 

Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům, kteří podstoupili nebo podstupují chemoterapii v rámci léčby onkologického onemocnění.

Co je třeba předložit:

Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopie obou následujích dokladů ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklady vyfotit a sama fotografie převede do PDF).

 1. doklad o úhradě paruky.
 2. čestné prohlášení o indikované léčbě „protinádorová chemoterapie“ podepsané žadatelem nebo zákonným zástupcem – formulář si stáhněte ZDE.

Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originály výše uvedených dokladů.

 

PREVENCE PORUCH PAMĚTI/KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ až 300 Kč

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům od 60 let na preventivní vyšetření poruch paměti/kognitivních funkcí (cílené psychiatrické či psychologické vyšetření dotazníky MMSE, AKT, MoCA) a na kognitivní pomůcky doporučené Českou alzheimerovskou společností.

 Co je třeba přiložit k žádosti:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu psychiatrického/psychologického vyšetření dotazníky MMSE, AKT, MoCA nebo kopii dokladu o úhradě kognitivních pomůcek doporučených Českou alzheimerovskou společností (ZDE), a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě psychiatrického/psychologického vyšetření dotazníky MMSE, AKT, MoCA nebo dokladu o úhradě kognitivních pomůcek doporučených Českou alzheimerovskou společností (ZDE).