Program ZDRAVÍ

Přidejte se k nám

 

OČKOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ až 500 Kč

 

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce

Komu a na co: pojištěncům od 18 let věku na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou očkování proti lidskému papilomaviru - HPV), a to na kteroukoli dávku očkovacího cyklu. Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny. 

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace a kopii očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním, nebo potvrzení od lékaře o aplikaci.

 

OČKOVÁNÍ PRO DĚTI až 1000 Kč

Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let věku na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou očkování proti lidskému papilomaviru - HPV), a to na kteroukoli dávku očkovacího cyklu. Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace a kopii očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním, nebo potvrzení od lékaře o aplikaci.

 

OČKOVÁNÍ PROTI PAPILOMAVIRU až 1500 Kč

 

Výše příspěvku: max. 1500 Kč jednou v roce

Komu a na co: pojištěncům od 14 let do dovršení 18 let věku na očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) podle doporučení lékaře (pojištěncům ve věku od 13 do dovršení 14 let je toto očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění). Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.

Co je třeba předložit:

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace a kopii očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním, nebo potvrzení od lékaře o aplikaci.

 

PREVENCE V TĚHOTENSTVÍ až 1500 Kč

 

Výše příspěvku: max. 1500 Kč jednou v roce

Komu a na co: těhotným ženám na jednu z následujících položek podle jejich výběru:

 • prvotrimestrální screening,
 • kurz cvičení a dalších pohybových aktivit pro těhotné,
 • předporodní kurz.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Jeden z následujících dokladů:
 1. originál dokladu o úhradě, z něhož bude zřejmé, že žena absolvovala screening genetických vad plodu v prvním trimestru (do začátku 14. týdne těhotenství), alternativní názvy: primotrimestrální screening, screening Downova syndromu, kombinovaný test,
 2. originál dokladu o úhradě kurzu cvičení či jiných pohybových aktivit pro těhotné,
 3. originál dokladu o úhradě předporodního kurzu.

 

VITAMÍNY PRO TĚHOTNÉ až 200 Kč

 

Výše příspěvku: max. 200 Kč jednou v roce

Komu a na co: těhotným ženám na multivitamínový či vitamínový přípravek vhodný k užívání v těhotenství zakoupený v lékárně.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Originál dokladu z lékárny o úhradě přípravku.
 • Pokud je přípravek zakoupen v e-shopu lékárny, kopii dokladu o úhradě (zpravidla faktury) s identifikačními údaji žadatelky.
 • Kopii těhotenského průkazu žadatelky.

 

PÉČE O MIMINKO až 1500 Kč

 

Výše příspěvku: max. 1500 Kč jednou v roce

Komu a na co: dětem od narození do šesti měsíců na následující produkty podle výběru zákonného zástupce:

 • pomůcky ke kojení a krmení dětí: kojící kloboučky, kojící polštářek, odsávačka mateřského mléka, speciální podprsenky a vložky do nich, speciální kojící tílka, ohřívačka, sterilizátor, kojenecké lahve, nádoby na uchovávání mateřského mléka, formovače a chrániče bradavek;
 • monitor dechu miminka (vč. půjčovného);
 • pomůcky k péči o novorozence a kojence: teploměr, polohovací polštář, váha, odsávačka hlenů.

Pozn.: žádost o příspěvek předkládá zákonný zástupce na jméno a rodné číslo dítěte; produkty lze kombinovat, avšak doklady o úhradě je nutné přiložit pohromadě k jedné žádosti.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Pokud je zboží zakoupeno v „kamenné“ prodejně, je třeba přiložit originály dokladu nebo dokladů o úhradě (doklady se vracejí na vyžádání).
 • Pokud je zboží nakoupeno v e-shopu, pak je třeba přiložit doklad o úhradě (zpravidla kopii faktury) s identifikačními údaji zákonného zástupce, který žádá za dítě o příspěvek.
 • Oba typy dokladů mohou být datovány až čtyři měsíce před narozením dítěte. Pro dítě narozené v prvních měsících kalendářního roku tedy lze uplatnit i doklad z konce roku předchozího. Požádat o příspěvek lze nejpozději do šesti měsíců od narození dítěte, přičemž na každé dítě lze tento příspěvek čerpat pouze jednou.

 

DENTÁLNÍ HYGIENA až 400 Kč

 

Výše příspěvku: max. 400 Kč jednou v roce

Komu a na co: všem pojištěncům na dentální hygienu (ošetření či instruktáž). Příspěvek se nevztahuje na zubní lékařskou prohlídku nebo na jiné než hygienické výkony ani na dentální pomůcky či jiné zboží.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Originál dokladu o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny.

 

ZUBNÍ ROVNÁTKA PRO DĚTI až 1500 Kč

 

Výše příspěvku: max. 1500 Kč jednou za celou dobu léčby.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let věku na nesnímatelný (fixní) ortodontický aparát bez ohledu na čelist (vč. nasazení) nebo na rekonstrukci a nové nasazení takového aparátu.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Originál dokladu o úhradě fixního ortodontického aparátu nebo jeho rekonstrukce s identifikačními údaji pojištěnce, na kterém musí být uveden buď kód výkonu pro nasazení, nebo potvrzení lékaře o nasazení.

 

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU U DĚTÍ – PEČETĚNÍ FISUR až 300 Kč

 

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce (bez ohledu na počet zubů, na kterých byl výkon proveden)

Komu a na co: pojištěncům od 6 do dovršení 14 let věku na pečetění fisur, tedy na ryze preventivní výkon spočívající v utěsnění štěrbin mezi hrbolky na kousacích ploškách postranních zubů. Příspěvek se nevztahuje na žádné jiné stomatologické výkony (na žádný druh výplně – plomby).

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Originál dokladu o úhradě od atestovaného stomatologa, na kterém je výslovně uvedeno jako výkon "pečetění fisur".

 

 

VITAMÍNY PRO DĚTI až 200 Kč

 Výše příspěvku: max. 200 Kč jednou v roce

Komu a na co: pojištěncům od 2 do dovršení 15 let věku na multivitamínový či vitamínový přípravek zakoupený v lékárně a složením odpovídající věku dítěte.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Originál dokladu o úhradě přípravku z lékárny
 • Pokud je přípravek zakoupen v e-shopu lékárny, kopii dokladu o úhradě (zpravidla faktury) s identifikačními údaji zákonného zástupce, který žádá za dítě o příspěvek.
 • přípravek zakoupen v e-shopu lékárny, kopii dokladu o úhradě (zpravidla faktury) s identifikačními údaji zákonného zástupce, který žádá za dítě o příspěvek.

 

ODMĚNY PRO DÁRCE KRVE A KOSTNÍ DŘENĚ 300 až 3000 Kč

 

Výše odměny: 300 až 2000 Kč ve formě poukázek (tyto odměny se nezapočítávají do limitu tří příspěvků na pojištěnce v roce). Odměna se nevztahuje na dárcovství za úplatu ani na dárcovství v zahraničí.

Komu a za co: bezpříspěvkovým dárcům krve, krevních derivátů a kostní dřeně k ocenění jejich společensky prospěšné činnosti podle následujících pravidel:

odběry  

hodnota poukázky

za každý třetí odběr

300 Kč

při získání stříbrné medaile Prof. MUDr. Jana Janského za 20 odběrů

500 Kč

při získání zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského za 40 odběrů

1 000 Kč

při získání Zlatého kříže Českého červeného kříže 
(3. třída za 80 odběrů, 2. třída za 120 odběrů, 1. třída za 160 odběrů)

2 000 Kč

při dosažení 200 odběrů (na základě potvrzení transfuzní stanice)

2 000 Kč

při získání plakety Českého červeného kříže, Dar krve – dar života, 
za 250 odběrů

2 000 Kč

za odběr kostní dřeně

3 000 Kč

Podmínky:

Poukázky v dané hodnotě lze poskytnout pouze v průběhu roku, kdy byl proveden třetí odběr (i se započítáním dvou odběrů z roku bezprostředně předcházejícího), nebo kdy bylo uděleno příslušné ocenění.

Pro přiznání odměny 300 Kč se jakýkoliv odběr (odběr plné krve nebo odběr krevních složek, a to i v případě odběru červených krvinek nebo krevních destiček) hodnotí jako jeden odběr.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
 • Kopii legitimace dárce krve nebo doklad zdravotnického zařízení o provedeném úkonu.
 • Kopii dokladu o udělení stříbrné či zlaté Janského medaile, Zlatého kříže, nebo o udělení plakety Dar krve – dar života (kopii plakety lze nahradit výpisem transfuzního oddělení o počtu odběrů).
 • Dárci kostní dřeně předloží originál dokladu o odběru.