Program ZDRAVÍ


 

OČKOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ až 500 Kč

 

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům od 18 let věku na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou očkování proti lidskému papilomaviru - HPV), a to na kteroukoli dávku očkovacího cyklu. Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny. 

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě vakcíny a její aplikace (nebo kopii jiného dokladu o aplikaci – např. očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci), a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě její aplikace (nebo jiný doklad o aplikaci – např. kopii očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci).


 

OČKOVÁNÍ PRO DĚTI až 1000 Kč

Výše příspěvku: max. 1000 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let věku na kterékoli očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou očkování proti lidskému papilomaviru - HPV), a to na kteroukoli dávku očkovacího cyklu. Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě vakcíny a její aplikace (nebo kopii jiného dokladu o aplikaci – např. očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci), a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace (nebo jiný doklad o aplikaci – např. kopii očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci). 

 

OČKOVÁNÍ PROTI PAPILOMAVIRU až 1500 Kč

 

Výše příspěvku: max. 1500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům od 14 let do dovršení 18 let věku na očkování proti lidskému papilomaviru (HPV) podle doporučení lékaře (pojištěncům ve věku od 13 do dovršení 14 let je toto očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění). Příspěvek nelze poskytnout na doplatek částečně hrazené vakcíny.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě vakcíny a její aplikace (nebo kopii jiného dokladu o aplikaci – např. očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci), a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o nákupu vakcíny a o úhradě aplikace (nebo jiný doklad o aplikaci – např. kopii očkovacího průkazu se zaznamenaným očkováním nebo potvrzení lékaře o aplikaci).

 

PREVENCE V TĚHOTENSTVÍ A PO PORODU až 1500 Kč

 

Výše příspěvku: max. 1500 Kč jednou v roce

Komu a na co: těhotným ženám na jednu z následujících položek podle jejich výběru:

 • prvotrimestrální screening,
 • kurz cvičení a dalších pohybových aktivit pro těhotné,
 • předporodní kurz,
 • služby latkační poradkyně (až 6 měsíců po porodu)

Příspěvek se nevztahuje na on-line kurzy pohybových aktivit ani na on-line předporodní kurzy.

Co je třeba předložit:

 1. doklad o úhradě, z něhož bude zřejmé, že žena absolvovala screening genetických vad plodu v prvním trimestru (do začátku 14. týdne těhotenství), alternativní názvy: primotrimestrální screening, screening Downova syndromu, kombinovaný test,
 2. doklad o úhradě kurzu cvičení či jiných pohybových aktivit pro těhotné,
 3. doklad o úhradě předporodního kurzu,
 4. doklad o úhradě služeb laktační poradkyně.
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál jednoho z dokladů uvedených výše.

.

 

DOPLŇKY STRAVY PRO TĚHOTNÉ až 200 Kč

 

Výše příspěvku: max. 200 Kč jednou v roce.

Komu a na co: těhotným ženám na doplňky stravy vhodné k užívání v těhotenství zakoupené v lékárně (vitaminy, multivitaminy, kyselina listová, železo, vláknina, probiotika – živé kultury apod.).

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu z lékárny o úhradě přípravku a kopii těhotenského průkazu žadatelky – obojí ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklady vyfotit a sama fotografie převede do PDF).
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu z lékárny o úhradě přípravku. Je-li přípravek zakoupen v e-shopu lékárny, přiložte kopii dokladu o úhradě (zpravidla faktury) s identifikačními údaji žadatelky. Dále přiložte kopii těhotenského průkazu žadatelky.

 

PÉČE O MIMINKO až 1500 Kč

 

Výše příspěvku: max. 1500 Kč

Komu a na co: jednorázově každému dítěti od narození do šesti měsíců na následující produkty podle výběru zákonného zástupce:

 • pomůcky ke kojení a krmení dětí: kojící kloboučky, kojící polštářek, odsávačka mateřského mléka, speciální podprsenky a vložky do nich, speciální kojící tílka, ohřívačka, sterilizátor, kojenecké lahve, nádoby na uchovávání mateřského mléka, formovače a chrániče bradavek;
 • monitor dechu miminka (vč. půjčovného);
 • pomůcky k péči o novorozence a kojence: teploměr, elektronická chůvička, polohovací polštář, váha, odsávačka hlenů.

Pozn.: žádost o příspěvek předkládá zákonný zástupce na jméno a rodné číslo dítěte; produkty lze kombinovat, avšak doklady o úhradě je nutné přiložit pohromadě k jedné žádosti.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu nebo dokladů o úhradě ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF). 
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originály dokladu nebo dokladů o úhradě (při nákupu v kamenné prodejně), doklady se vracejí na vyžádání. Je-li zboží nakoupeno v e-shopu, pak je třeba přiložit doklad o úhradě (zpravidla kopii faktury) s identifikačními údaji zákonného zástupce, který žádá za dítě o příspěvek.

Upozornění: Doklady o úhradě mohou být datovány až čtyři měsíce před narozením dítěte. Pro dítě narozené v prvních měsících kalendářního roku tedy lze uplatnit i doklad z konce roku předchozího. Požádat o příspěvek lze nejpozději do šesti měsíců od narození dítěte, přičemž na každé dítě lze tento příspěvek čerpat pouze jednou.

 

DENTÁLNÍ HYGIENA až 500 Kč

 

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou v roce.

Komu a na co: všem pojištěncům na dentální hygienu (ošetření či instruktáž). Příspěvek se nevztahuje na zubní lékařskou prohlídku nebo na jiné než hygienické výkony ani na dentální pomůcky či jiné zboží.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny.

 

ZUBNÍ ROVNÁTKA PRO DĚTI až 1500 Kč

 

Výše příspěvku: max. 1500 Kč jednou za celou dobu léčby.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let věku na nesnímatelný (fixní) ortodontický aparát bez ohledu na čelist v době aktivní fáze léčby (nasazení, event. doplnění součástí aktivního fixního aparátu). Na sejmutí ani na retenční fázi po léčbě fixním aparátem se příspěvek nevztahuje, stejně tak se nevztahuje na terapii snímacími či foliovými aparáty.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě fixního ortodontického aparátu nebo jeho rekonstrukce (doplnění součástí) s identifikačními údaji pojištěnce ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě fixního ortodontického aparátu nebo jeho rekonstrukce (doplnění součástí) s identifikačními údaji pojištěnce.

 

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU U DĚTÍ – PEČETĚNÍ FISUR až 300 Kč

 

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce (bez ohledu na počet zubů, na kterých byl výkon proveden).

Komu a na co: pojištěncům od 6 do dovršení 14 let věku na pečetění fisur, tedy na ryze preventivní výkon spočívající v utěsnění štěrbin mezi hrbolky na kousacích ploškách postranních zubů. Příspěvek se nevztahuje na žádné jiné stomatologické výkony (na žádný druh výplně – plomby).

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě od atestovaného stomatologa, na kterém je výslovně uvedeno jako výkon "pečetění fisur", a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě od atestovaného stomatologa, na kterém je výslovně uvedeno jako výkon "pečetění fisur".

 

  
VITAMÍNY až 300 Kč

Výše příspěvku: max. 300 Kč jednou v roce.

Komu a na co: všem pojištěncům na multivitamínový či vitamínový přípravek přiměřený věku žadatele a zakoupený v lékárně.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu z lékárny o úhradě doplňku stravy ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklady vyfotit a sama fotografie převede do PDF).
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu z lékárny o úhradě doplňku stravy. Je-li přípravek zakoupen v e-shopu lékárny, přiložte kopii dokladu o úhradě (zpravidla faktury) s identifikačními údaji žadatele (či zákonného zástupce).

  

DIOPTRICKÉ BRÝLE PRO DĚTI až 500 Kč

Výše příspěvku: max. 500 Kč jednou za dva roky.

Komu a na co: pojištěncům od 6 do dovršení 16 let na dioptrické brýle (obroučky i skla). Příspěvek se nevztahuje na samostatně zakoupené příslušenství ani na kontaktní čočky nebo na sluneční brýle bez dioptrických skel.

Co je třeba předložit:

 • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě, z něhož je jednoznačně zřejmé, že byly zaplaceny dioptrické brýle, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).
 • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě, z něhož je jednoznačně zřejmé, že byly zaplaceny dioptrické brýle.

 

PŘÍSPĚVKY PRO DÁRCE KRVE A KOSTNÍ DŘENĚ 300 až 4000 Kč

Výše příspěvku: 300 až 4000 Kč (tyto příspěvky se nezapočítávají do limitu tří příspěvků na pojištěnce v roce). Příspěvek se nevztahuje na dárcovství za úplatu ani na dárcovství v zahraničí.

Komu a za co: bezpříspěvkovým dárcům krve, krevních derivátů a kostní dřeně k ocenění jejich společensky prospěšné činnosti podle následujících pravidel:

odběry           

max. výše příspěvku

za každý třetí odběr (plná krev i krevní složky)

300 Kč

při získání bronzové medaile prof. MUDr. Jana Janského za 10 odběrů

500 Kč

při získání stříbrné medaile prof. MUDr. Jana Janského za 20 odběrů

1 000 Kč

při získání zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského za 40 odběrů

1 500 Kč

při získání Zlatého kříže Českého červeného kříže (3. třída za 80 odběrů, 2. třída za 120 odběrů, 1. třída za 160 odběrů)

2 000 Kč

při dosažení 200 odběrů (na základě potvrzení transfuzní stanice)

2 000 Kč

při získání plakety Českého červeného kříže, Dar krve – dar života, za 250 odběrů

3 000 Kč

za odběr kostní dřeně/krvetvorných buněk

4 000 Kč

 

Dárce může příspěvky v max. výši dle tabulky výše využít na následující zboží nebo služby podle vlastního výběru:

- optika (brýle, čočky, příslušenství – čisticí potřeby, roztoky ad., vyšetření očí hrazené pojištěncem),

- laserové operace očí a další operační výkony na očích hrazené pojištěncem (nikoli však čistě estetické výkony, jako je plastická operace očních víček),

- péče o zuby (stomatologické a ortodontické výkony a materiál hrazené pojištěncem, dentální hygiena, zubní a mezizubní kartáčky, sonické kartáčky, dentální sprcha, dentální nitě, zubní pasty, ústní vody),

- vitamíny a doplňky stravy zakoupené v lékárně,

- volně prodejné léky (nikoli však doplatky na léky),

- hormonální antikoncepce,

- zdravotnické pomůcky zakoupené v prodejně zdr. potřeb nebo lékárně,

- pohybové aktivity vč. plavání,

- regenerace, rehabilitace, lázně (masáže, sauna, wellness, solná jeskyně, různé druhy fyzioterapie, lázeňské pobyty a procedury hrazené pojištěncem).

Co je třeba přiložit k žádosti:

 • doklad o úhradě zboží či služeb uvedených v předchozím odstavci, přičemž k jedné žádosti lze přiložit pohromadě i více dokladů za různé typy zboží či služeb,
 • kopii legitimace dárce krve nebo doklad zdravotnického zařízení o provedeném úkonu,
 • kopii dokladu o udělení bronzové, stříbrné či zlaté Janského medaile, Zlatého kříže, nebo o udělení plakety Dar krve – dar života (kopii plakety lze nahradit výpisem transfuzního oddělení o počtu odběrů), dárci kostní dřeně předloží originál dokladu o odběru.

Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přikládají se doklady o úhradě ve formě kopií. Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte doklady uvedené výše, přičemž doklady o úhradě přiložte ve formě originálu (účtenky, paragony), výjimečně kopie (faktury zaslané na e-mail).

Specifické podmínky:

Příspěvky v dané hodnotě lze poskytnout pouze v průběhu roku, kdy byl realizován třetí odběr (i se započítáním dvou odběrů z roku bezprostředně předcházejícího) nebo kdy bylo uděleno příslušné ocenění.

Pro přiznání příspěvku 300 Kč se jakýkoliv odběr (odběr plné krve nebo odběr krevních složek, a to i v případě odběru krevní plazmy, krevních destiček nebo červených krvinek) hodnotí jako jeden odběr.