Vyhlášené veřejné zakázky v roce 2019

VYHLÁŠENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
DATUM VYHLÁŠENÍ NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKYČÍSLO JEDNACÍTERMÍN PRO PODÁNÍ NABÍDEK
18.06.2019Modernizace plynové kotelny pobočky Praha VoZP ČR1/160/1034277–201909.07.2019 do 12:00 hod.
14.06.2019Bezpečnostní úprava sítě LAN1/120/1057430–201926.06.2019 do 12:00 hod.
14.05.2019Projekt jednotné tvorby vstupních, výstupních i interních dokumentů a centrální správa všech komunikačních kanálů1/120/558104–201917.06.2019 do 12:00 hod.
17.04.2019Nájem nebytových prostor pro pobočku VoZP ČR v Ústí na Labem1/160/485888–201920.05.2019 do 12:00 hod.
12.03.2019Výběr pojišťovny pro pojištění odpovědnosti zaměstnanců VoZP ČR za škodu způsobenou zaměstnavateli na 24 měsíců1/160/336791–201912.04.2019 do 12:00 hod.
01.03.2019Nákup kancelářského nábytku pro Ústředí a pobočky VoZP ČR1/160/336791–201901.04.2019 do 12:00 hod.
18.02.2019Rozšíření kapacity centrálních diskový polí IBM Storwize V70001/120/247576–201904.03.2019 do 12:00 hod.
14.02.2019Zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci VoZP ČR na 24 měsíců (2019)1/160/259129–201918.03.2019 do 12:00 hod.
11.02.2019Vysokohorské ozdravné pobyty pro děti na roky 2019 až 2021 a přímořský ozdravný pobyt pro děti na rok 20191/112/1948039 - 201820.03.2019 do 12:00 hod.
07.02.2019

Zajištění nákupu mediálního prostoru pro tiskovou inzerci v rámci reklamní kampaně VoZP na podporu akvizice k 1.4.2019

1/112/192922-2019

20.02.2019 do 12:00 hod.

01.02.2019

Nákup obálek a formulářů pro VoZP ČR

1/160/150718–2019

15.02.2019 do 12:00 hod.

29.12.2018

Úklid objektů VoZP ČR

1/160/1561151-2018

29.01.2019 do 12:00 hod.