• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Datum vyhlášení

Název veřejné zakázky

Číslo jednací

Termín podání nabídek

 30. 12. 2019

Rámcová dohoda na zajištění technologické podpory HW IBM a Intel – na 4 roky

1/120/2574400–2019

11. 02. 2020 12:00 hod.

 5. 12. 2019

Zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci VoZP ČR na 24 měsíců II

1/112/2245972–2019 

09. 01. 2020 12:00 hod. 

18. 11. 2019

 Zajištění technické podpory DMS VoZP ČR na 48 měsíců

1/120/2176050–2019

06. 01. 2020 12:00 hod.

15. 11. 2019

 Nákup a upgrad licencí programu F-Secure pro antivirovou ochranu počítačů II.    

1/120/2253599–2019

04. 12. 2019 12:00 hod.

11. 11. 2019

 Zajištění PR poradenství

1/160/898895–2019

03. 12. 2019 12:00 hod.

4. 11. 2019

Sekundární systém S922

1/120/1979380–2019

20. 11. 2019 12:00 hod.

31. 10. 2019 

 Nájem nebytových prostor pro pobočku VoZP ČR v Ústí nad Labem II

1/160/1892576–2019

2. 12. 2019 12:00 hod.

22. 10. 2019

 Zvýšení výkonnosti zálohovacího systému

1/120/1918412–2019

07. 11. 2019 12:00 hod.

15. 10. 2019

Procesně personální audit vybraných organizačních útvarů VoZP ČR

1/160/1838119–2019

30. 10. 2019 12:00 hod.

14. 10. 2019

Obměna firewallu, oddělení serverové a uživatelské LAN

1/120/1702770–2019

25. 11. 2019 12:00 hod. 

9. 10. 2019

 Nákup a obnova licencí programu F-Secure pro antivirovou ochranu počítačů    

1/120/1688513–2019

21. 10. 2019 12:00 hod. 

18. 9. 2019

Regulace a vypořádání nemocnic

1/120/1634666–2019

14. 10. 2019 12:00 hod. 

6. 9. 2019

 Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

1/160/1473477–2019

23. 9. 2019 12:00 hod. 

20.08.2019

Zajištění nákupu mediálního prostoru pro podzimní tiskovou inzerci v rámci reklamní kampaně VoZP ČR

1/112/1538898-2019

27. 8. 2019 13:00 hod. 

15.08.2019

Rekonstrukce klientského centra a pokladny s podatelnou

1/160/1117638–2019

28. 08. 2019 12:00 hod.

24.07.2019

Výroba, personalizace a rozeslání plastových Evropských průkazů zdravotního pojištění EHIC

1/160/1393311–2019

14.08.2019 do 12:00 hod.

08.07.2019

Nákup vitamínových balíčků v rámci realizace programu Zdravý zaměstnanec

1/160/1022412–2019

22.07.2019 do 12:00 hod.

28.06.2019

Rekonstrukce sociálních zařízení v 1. – 5. podlaží budovy Ústředí VoZP ČR 

1/160/1078633–2019

17.07.2019 do 12:00 hod.

18.06.2019

Modernizace plynové kotelny pobočky Praha VoZP ČR

1/160/1034277–2019

09.07.2019 do 12:00 hod.

14.06.2019

Bezpečnostní úprava sítě LAN

1/120/1057430–2019

26.06.2019 do 12:00 hod.

14.05.2019

Projekt jednotné tvorby vstupních, výstupních i interních dokumentů a centrální správa všech komunikačních kanálů

1/120/558104–2019

17.06.2019 do 12:00 hod.

17.04.2019

Nájem nebytových prostor pro pobočku VoZP ČR v Ústí na Labem

1/160/485888–2019

20.05.2019 do 12:00 hod.

12.03.2019

Výběr pojišťovny pro pojištění odpovědnosti zaměstnanců VoZP ČR za škodu způsobenou zaměstnavateli na 24 měsíců

1/160/336791–2019

12.04.2019 do 12:00 hod.

01.03.2019

Nákup kancelářského nábytku pro Ústředí a pobočky VoZP ČR

1/160/336791–2019

01.04.2019 do 12:00 hod.

18.02.2019

Rozšíření kapacity centrálních diskový polí IBM Storwize V7000

1/120/247576–2019

04.03.2019 do 12:00 hod.

14.02.2019

Zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci VoZP ČR na 24 měsíců (2019)

1/160/259129–2019

18.03.2019 do 12:00 hod.

11.02.2019

Vysokohorské ozdravné pobyty pro děti na roky 2019 až 2021 a přímořský ozdravný pobyt pro děti na rok 2019

1/112/1948039 - 2018

20.03.2019 do 12:00 hod.

07.02.2019

Zajištění nákupu mediálního prostoru pro tiskovou inzerci v rámci reklamní kampaně VoZP na podporu akvizice k 1.4.2019

1/112/192922-2019

20.02.2019 do 12:00 hod.

01.02.2019

Nákup obálek a formulářů pro VoZP ČR

1/160/150718–2019

15.02.2019 do 12:00 hod.

29.12.2018

Úklid objektů VoZP ČR

1/160/1561151-2018

29.01.2019 do 12:00 hod.