• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Aktuální informace k finanční situaci VoZP a případnému sloučení s jinou zdravotní pojišťovnou

V poslední době se objevují informace o špatném hospodaření zaměstnaneckých pojišťoven, na rozdíl od uspokojivé finanční situace největší tuzemské zdravotní pojišťovny VZP. V této souvislosti zaznamenala naše pojišťovna případy nekalých náborů, kdy jsou pojištěnci vyzýváni k registraci k jiné pojišťovně a někteří naši smluvní partneři z řad zdravotnických zařízení avizují ukončení spolupráce s Vojenskou zdravotní pojišťovnou. Chtěli bychom ujistit nejenom naše pojištěnce, ale i smluvní partnery, že k těmto krokům není žádný důvod.

Vojenská zdravotní pojišťovna plní bezezbytku své finanční závazky a je v současnosti zdravotní pojišťovnou, která hradí v přepočtu na jednoho pojištěnce nejvyšší úhrady ze všech zdravotních pojišťoven. Podporujeme naše pojištěnce v oblasti prevence před vznikem vážných onemocnění, což potvrzuje čerpání benefitních programů z fondu prevence. Jenom v minulém roce uplatnili naši pojištěnci v rámci čerpání těchto programů 350 tisíc dokladů. Jejich spokojenost s nabídkou Vojenské zdravotní pojišťovny dokumentují výsledky loňského nezávislého hodnocení společnosti HCI, ve kterém ohodnotili pojištěnci Vojenskou zdravotní pojišťovnu jako nejlepší ze všech zdravotních pojišťoven. Vojenská zdravotní pojišťovna věnuje zvláštní pozornost nejenom současným vojákům, ale i válečným veteránům se zvláštním zřetelem k těm, kteří při službě vlasti utrpěli léčitelná zranění.

Bez ohledu na tyto pozitivní informace je nutné vnímat současnou ekonomickou realitu systému veřejného zdravotního pojištění. Ta není určitě uspokojivá a všechny zaměstnanecké zdravotní pojišťovny čelí aktuálně deficitům ve svém hospodaření. Je to dáno především současnými principy přerozdělování pojistného a svévolným rozhodováním státní správy, která bez ohledu na finanční možnosti systému nutí pojišťovny pátým rokem hospodařit v záporných číslech. Pojišťovny jsou nuceny vydávat na zdravotní péči více peněz, než kolik jich do systému přiteče. V minulých letech byl deficit financován z finančních rezerv zdravotních pojišťoven, tyto jsou však dnes už téměř vyčerpány. Vojenská zdravotní pojišťovna přijala v této situaci vnitřní úsporná opatření s cílem zlepšit celkové výsledky hospodaření, především v oblasti provozních výdajů a výdajů na zdravotní péči.

 V této situaci aktuálně hrozí, že Vojenská zdravotní pojišťovna bude na podzim evidovat závazky po lhůtě splatnosti vůči smluvním partnerům. Této situaci se na svém posledním zasedání věnovala Správní rada Vojenské zdravotní pojišťovny, která přijala Opatření ke zlepšení hospodaření pojišťovny v roce 2024 a nad rámec těchto Opatření pověřila generálního ředitele hledáním dalších způsobů ke stabilizaci hospodaření včetně i možného sloučení s jinou zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou.  K této variantě říká generální ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny ing. Josef Diessl:

"Sloučením dvou zaměstnaneckých pojišťoven by vznikl počtem pojištěnců silnější subjekt na trhu veřejného zdravotního pojištění. Nová zdravotní pojišťovna by posílila svoji vyjednávací pozici v rámci jednání o úhradách zdravotní péče a nabídla by pojištěncům dostupnější péči i atraktivnější bonusové programy. Zájem našich pojištěnců, zvláště pak vojáků, bývalých vojáků, jejich rodin, vojenských studentů a válečných veteránů je pro nás hlavní prioritou.“

O aktuální situaci budeme informovat.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

V Praze 4.3.2024