• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Běh pro válečné veterány okolo republiky pomůže válečným veteránům

V sobotu, symbolicky v 8.05 hodin 8. května – v den, kdy si připomínáme 76. výročí ukončení druhé světové války, odstartuje celoarmádní charitativní běh na podporu válečných veteránů a Vojenského fondu solidarity (VFS) s názvem „Běh pro válečné veterány okolo republiky“. Do akce, která potrvá až do 25. května, jsou zapojeny více než dvě desítky útvarů a zařízení resortu MO. Hlavním cílem akce je připomínat vojenské tradice a válečné veterány jako nositele těchto tradic a morálních hodnot. Prostřednictvím mobilní aplikace Pomáhej pohybem se navíc generují body pro finanční příspěvek na dobročinné účely. 

Původní záměr organizátorů bylo symbolicky běžet po českých hranicích a uběhnout štafetově 1 800 km. Kvůli šíření nemoci covid-19 však z původního plánu sešlo a vojáci poběží, stejně jako v loňském roce, na svých útvarech a v jejich okolí. 

„Nechtěli jsme to vzdát. Z akce se vytvořila krásná tradice, kterou chceme udržet,“ uvedl hlavní organizátor běhu nadpraporčík Pavel Eigl z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.

Patronát nad během převzala předsedkyně VFS brigádní generálka Lenka Šmerdová: „V loňském roce se celorepublikový formát akce Běh pro válečné veterány okolo republiky uskutečnil poprvé a jsem ráda, že jej letos pořádáme znovu. Nápad podpořit VFS tímto způsobem vzešel od samotných vojáků. Je skvělé, že táhneme za jeden provaz a že si pomáháme. Srdečně zvu všechny příznivce pohybu, vojáky i veřejnost. Společně poběžíme na pomoc vojákům, kteří se ocitli v těžké životní situaci.“  

Projektu charitativního běhu se může zúčastnit každý. Podpořit ho můžete stažením aplikace Pomáhej pohybem, generovat v ní body pohybovou aktivitou, přidělit je tomuto konkrétnímu projektu a tím spoluurčit výši finančního příspěvku. Loni takto v rámci charitativního Běhu kolem republiky vojáci a dobrovolníci „vyběhali“ na účet Vojenského fondu solidarity více než čtvrt milionu korun.