• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Dne 23. 11. 2023 Výběrová komise pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech (dále jen „Výběrová komise“) vybrala lékárny/OOVL, které splnily stanovená kritéria, a doporučila zdravotním pojišťovnám těmto vybraným poskytovatelům lékárenské péče přiřknout bonifikaci pro rok 2024.

O bonifikaci požádalo celkem 151 provozoven – lékáren a OOVL. Výběrová komise vybrala celkem 117 provozoven, které vyhověly podmínkám uvedeným v základních pravidlech pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech pro rok 2024.

Úhrada bonifikace bude rozdělena mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny dle podílu pojištěnců v okrese, ve kterém lékárna provozuje své služby. Podmínkou je dodržení rozsahu stanovené minimální pracovní doby (25 hodin týdně).

Finanční bonifikace je zdravotními pojišťovnami garantována, při splnění všech podmínek, na období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024.

Bonifikace bude uhrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou za předpokladu, že již v době jednání Výběrové komise (tj. ke dni 23. 11. 2023) měla zdravotní pojišťovna uzavřenou smlouvu s vybraným poskytovatelem lékárenské péče.

Vojenská zdravotní pojišťovna sama osloví provozovatele, jejichž provozovny při výběru uspěly, a domluví s nimi další postup – není nutné, aby se provozovatelé lékáren/OOVL snažili kontaktovat pojišťovnu.

Lékárny/OOVL, které vyhověly podmínkám uvedeným v Základních pravidlech pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech pro rok 2024 naleznete ZDE.