• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

 

Brexit a problematika zdravotního pojištění

Dne 29. 1. 2020 byla Evropským parlamentem schválena Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (UK) z Evropské unie. Pro oblast zdravotního pojištění tato zpráva znamená, že se i po 31. 1. 2020 budou nadále aplikovat současná evropská pravidla – nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení č. 883/2004 a 987/2009, která mj. zakotvují princip jediného pojištění, upravují používání Evropského průkazu zdravotního pojištění a poskytování nezbytné péče na jeho základě, používání formulářů S1, S072, E106, E109 a E121 pro čerpání plné péče ve státě bydliště, nebo poskytování plánované péče na základě formuláře S2 (E112) a například i vystavování formulářů A1 pro určování aplikovatelné legislativy a udělování výjimek z příslušnosti k právním předpisům. Tato pravidla budou platit po přechodné období – do konce roku 2020. Jakým způsobem se přesně bude postupovat po roce 2020 bude také záviset na tom, jestli a v jak budou upraveny budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím.

 

V případě dotazů neváhejte kontaktovat naši pojišťovnu.

 

Zdroj: Kancelář zdravotního pojištění www.kancelarzp.cz