• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Distributorem Moderny bude společnost Avenier

Praha, 21. leden 2021 – V zadávacím řízení na distributora očkovací vakcíny proti onemocnění COVID-19 od společnosti Moderna, byla zdravotními pojišťovnami vybrána společnost Avenier a.s. Veřejnou zakázku zadávaly všechny zdravotní pojišťovny společně ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, které zajišťuje nákup vakcín.

Jsem rád, že se nám společně podařilo distributora vybrat v tak krátkém čase. Díky tomu se může v České republice zajistit distribuce vakcíny společnosti Moderna do všech potřebných míst, a to okamžitě jakmile k nám budou přicházet její jednotlivé dodávky“, uvedl k výběrovému řízení ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Zdeněk Kabátek. „Těší mně, že výběr distributora proběhl naprosto bezproblémově, v nejkratší možné lhůtě, a hlavně v plné shodě všech pojišťoven“, dodává výkonný ředitel Svazu zdravotních pojišťoven České republiky Martin Balada.

Do výběrového řízení na distribuci očkovací látky proti onemocnění COVID-19 od společnosti Moderna, které probíhalo od 7. ledna letošního roku podalo nabídku celkem šest firem. Konkrétně to byly společnosti Be Bridge a.s., PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o., Alliance Healthcare s.r.o., JK-Trading spol. s.r.o., PHARMOS, a.s. a Avenier a.s. Jediným hodnotícím kritériem, byla nejnižší nabídková cena za distribuci jednoho balení vakcín.

Účastníci výběrového řízení museli splnit také další zadávací podmínky, které byly zaměřeny na bezpečné nakládání s očkovacími látkami a zajištění jejich přepravy do jednotlivých očkovacích míst podle požadavků krajských koordinátorů očkování po celé České republice. Společnost Avenier a.s. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení a současně nabídla i nejnižší cenu za distribuci jednoho balení vakcín, která je 70,-Kč bez DPH. Se společností Avenier a.s. bude uzavřena rámcová smlouva a stane se tak smluvním distributorem očkovacích vakcín společnosti Moderna v České republice, a to pro všechny zdravotní pojišťovny.

Všechny zdravotní pojišťovny ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR nyní připravují výběr distributora i pro další očkovací látky.  

Společnými zadavateli jsou:

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

211 - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

213 - RBP, zdravotní pojišťovna