• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Mezinárodní kampaň Evropský týden testování na HIV a žloutenky probíhá opakovaně v řadě států Evropy. Hlavním cílem je zpřístupnit bezplatné testování na HIV infekci, žloutenky typu B a C, případně syfi lis.

I v letošním roce budou probíhat akce spojené s testováním po celé České republice. Zastřešující organizací je Státní zdravotní ústav pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky. Do Evropského týdne testování se zapojují státní i nestátní organizace.

Evropský týden testování je ideální příležitostí, jak odhalit infekci HIV. Včasný záchyt infekce umožňuje zahájit léčbu. Čím dříve je infekce odhalena, tím účinněji odpovídá tělo pacienta na léčbu a předchází se tak nežádoucím komplikacím.

Testování bude probíhat v období od 20. do 27. listopadu 2023 v celé České republice. Akce je určena široké veřejnosti. Přijít může každý, kdo chce mít jistotu, že se v minulosti nenakazil HIV.

Seznam organizací nabízejících bezplatné testování je k dispozici na www.tadyted.com

Využijte tuto příležitost a otestujte se. Jsme pro Vás k dispozici i na bezplatné Národní lince pomoci 800 144 444.