• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

S ohledem na skutečnost, že podmínky úhrady výkonů č. 00903, 00921 a 00944 jsou ve vyhlášce č. 315/2022 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023 uvedeny odlišným způsobem, než jak bylo se zástupci segmentu dohodnuto v rámci dohodovacího řízení o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2023, oznamuje tímto Vojenská zdravotní pojišťovna ČR svým smluvním partnerům, že při úhradách zdravotních služeb poskytnutých v roce 2023 bude respektovat původní dohodu. Záměrem tohoto sdělení je zejména upřesnění podmínek úhrady s cílem zabránit možným sporům a výkladovým problémům, proto tyto podmínky ještě jednou připomínáme:

 1. Výkon č. 00903 - Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou lze vykázat:

  a) 1/1 den. Výkon nelze vykázat u pojištěnce registrovaného daným poskytovatelem.
  b) Výkon se vykazuje nejvýše 2x na 1 případ, a to s odstupem nejméně 1 měsíce, v případě rozštěpových vad, onkologických a traumatologických diagnóz maximálně 3/1 poj. /1 rok.
  c) Nelze vykázat současně s výkonem č. 00908, 00909, 00931, 00940, 00962, 00964, 00968 a 00981.

 2. Výkon č. 00921 - Ošetření stálého zubu plastickou výplní je definován následovně:

  Ošetření stálého zubu definitivní výplní, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu,
  a) u pojištěnců do dne dosažení 15 let a u těhotných a kojících žen v rozsahu celého chrupu při použití skloionomerního cementu a v rozsahu řezáků a špičáků i při použití samopolymerujícího kompozitu. Není-li použití skloionomerního cementu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce, lze použít dózovaný amalgám,
  b) u pojištěnců, kteří nejsou uvedeni v písmenu a) v rozsahu celého chrupu při použití dozovaného amalgámu v základním provedení, v rozsahu řezáků a špičáků i při použití samopolymerujícího kompozitu.

 3. Výkon č. 00944 - Signální výkon epizody péče/kontaktu v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře lze vykázat:

  a) v kombinaci s některým z výkonů č. 00900, 00903, 00905, 00908 (pouze za předpokladu, že poskytovatel nevybral regulační poplatek za pohotovostní službu), 00909, 00931, 00932, 00940, 00941, 00968, 00981, 00983, 00984, 00986 a v případě vyšetření zaměřeného na konkrétní obtíže registrovaného pojištěnce a v případě dohodnutých dlouhodobých zástupů registrujícího zubního lékaře ohlášených zdravotní pojišťovně,
  b) bez omezení, při ošetření v několika návštěvách (endodontické ošetření, zhotovení protetických náhrad a jiné) pouze jednou. Výkon nelze vykázat při návštěvě, která vyplývá z plánu ošetření.