• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Dne 20. 1. 2023 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky rozeslala poskytovatelům hrazených služeb ve vybraných segmentech zdravotní péče informační dopis o způsobu úhrady v roce 2023, která vychází z vyhlášky č. 315/2022 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023, včetně informace o výši předběžné měsíční úhrady pro rok 2023.

Vzor textu dopisu pro vybrané segmenty zdravotní péče: