• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Novinky pro poskytovatele, co mají s VoZP ČR nasmlouvánu jednodenní péči

Protože od roku 2023 je jednodenní péče zvláštním segmentem, musí být vykazována odděleně od ostatních hrazených služeb v samostatných dávkách dokladů a samostatných fakturách.

Předběžná měsíční úhrada za jednodenní péči bude odpovídat objemu vykázaných a uznaných hrazených služeb za příslušný měsíc (předběžná úhrada tedy nebude stanovena paušální částkou).