• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Krizi ustojíme. Platby za státní pojištěnce pomohou zachovat kvalitní péči

Vojenská zdravotní pojišťovna připravuje krizový scénář, který bude pružně reagovat na aktuální situaci týkající se pandemie covid-19. S omezováním dostupnosti zdravotní péče přitom nepočítá. VoZP zároveň vítá rozhodnutí vlády zvýšit v letošním a příštím roce odvody na zdravotní pojištění za tzv. státní pojištěnce, které významně pomůže zachovat dostupnost, rozsah a kvalitu zdravotní péče i v době výrazných výpadků příjmů.

Nesmírně si vážíme všech zdravotníků, díky kterým stojí český zdravotnický systém i v době krize na pevných nohou. Omezování plateb za zdravotní péči, či dokonce samotné dostupnosti péče v této situaci nepřipadalo v úvahu. Vítáme rozhodnutí vlády navýšit odvody na zdravotní pojištění za tzv. státní pojištěnce, které pro pojišťovny znamená potřebné posílení a důležitou stabilizaci rozpočtů. Toto rozhodnutí vnímáme jako klíčový krok ke stabilizaci celého sektoru zdravotnictví,“ uvádí generální ředitel VoZP Josef Diessl. Návrh počítá s měsíčním navýšením o 500 korun na jednoho pojištěnce od 1. června a poté o dalších 200 korun od 1. ledna následujícího roku.

Celý pojišťovnický sektor čekají v následujících měsících a letech složitější časy. To si uvědomuje i VoZP a v reakci na to připravuje na pokyn správní rady krizový plán, aby ani v budoucnu nemusela omezovat úroveň dostupnosti a kvality poskytovaných zdravotních služeb. „Už od začátku krize jsme ve VoZP měli jeden primární cíl. Chceme udělat vše pro to, aby naše pojišťovna nemusela nijak omezovat poskytovanou zdravotní péči a aby co nejvíce usnadnila nelehkou situaci lékařům všech oborů. Se zdravotníky jsme v úzkém kontaktu a snažíme se jim vycházet vstříc,“ vysvětluje Diessl.

VoZP nadále poskytuje například zálohy na poskytovanou akutní péči v plné výši. Smluvním partnerům vyplácí předběžné měsíční úhrady na základě předcházejícího období bez ohledu na vykázaný objem zdravotní péče. „Velkým otazníkem, který musíme v těchto dnech řešit, je proplácení záloh lékařům za nevykonanou péči. V této situaci občané často odkládají pravidelné návštěvy u lékařů, kteří kvůli tomu neodvádějí smluvní objem poskytnuté péče. Jedná se o velmi komplikovanou problematiku a věříme, že se jí bude v následujících týdnech věnovat i vláda,“ uvádí Josef Diessl a doplňuje: „Krize se nás však najisto dotkne, a to hlavně v dlouhodobém měřítku. Právě proto chceme být připraveni na všechny možné scénáře, které bude reflektovat krizový model. Již nyní zavádíme úsporná řešení. Ta povedou k větší efektivitě a šetření prostředky, které budou později potřeba. Nadále chceme být stabilní oporou nejen našim pojištěncům, ale i všem zdravotníkům a partnerům.“