• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Na call cetrum VoZP mohou volat
i lidé se sluchovým postižením

Klienti se sluchovým postižením mohou nově telefonovat přímo na call centrum Vojenské zdravotní pojišťovny. Hovor jim zprostředkuje přepisovatel služby Transkript, a to v reálném čase.

Služba je vhodná pro osoby, které samy mluví, ale potřebují zprostředkovat řeč druhé strany hovoru v písemné podobě. Využívat ji mohou také cizinci s částečnou znalostí češtiny.

Na webu www.vozp.cz stačí kliknout na odkaz pod ikonou "online přepis", který vede přímo na stránku, kde klient zadá své telefonní číslo a potvrdí tlačítkem „Zavolejte mi“. V tu chvíli se na webu otevře okno pro přepis a systém klientovi automaticky ihned volá. Ten už jen vyčká na písemný pokyn přepisovatele, že může začít mluvit. Tato instrukce se objeví v okně pro přepis, kde také klient po celou dobu hovoru sleduje simultánně přepisovanou řeč operátora infolinky. Od okamžiku, kdy klient začne mluvit, probíhá telefonický hovor standardně.
 
Služba bude dostupná v pondělí až čtvrtek od 9.00 do 17.00 a v pátek od 9.00 do 15.00.