• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Nové regionální členění VoZP: podívejte se, pod kterou pobočku spadáte

9. 4. 2018

Vážení klienti a poskytovatelé zdravotních služeb,

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR změnila počínaje 1. lednem 2018 své regionální členění. Cílem tohoto opatření je upravit působnost poboček VoZP ČR tak, aby plně respektovala platné územně správní (krajské) uspořádání České republiky. Znamená to, že od 1. ledna 2018 spadá vždy celý kraj ­(a na jeho území působící poskytovatelé zdravotních služeb) do působnosti jedné pobočky.

Je však třeba zdůraznit, že počet poboček VoZP ČR se nemění, takže i nadále bude většina z nich poskytovat servis poskytovatelům i plátcům zdravotního pojištění ze dvou a v jednom případě i tří krajů. Pojištěnci si i nadále mohou vyřídit své záležitosti na kterémkoli kontaktním místě VoZP. Nové členění je znázorněno na mapě a v tabulce.

Pobočka
VoZP ČR

Regionální působnost pobočky
od 1. 1. 2018

Praha

Praha, Středočeský kraj

Brno

Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina

Ústí nad Labem

Ústecký kraj, Liberecký kraj

Plzeň

Plzeňský kraj, Karlovarský kraj

Olomouc

Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj

České Budějovice

Jihočeský kraj

Hradec Králové

Královéhradecký kraj, Pardubický kraj

Důsledkem změny v regionálním uspořádání VoZP ČR je přesun některých zdravotnických zařízení do působnosti jiné pobočky. Kritériem pro přesun k jiné zabezpečující pobočce je místo poskytování zdravotnických služeb. V tomto smyslu také dojde ke změnám některých údajů ve smluvních dokumentech mezi zdravotnickým zařízením a VoZP ČR, které zabezpečí zástupce pojišťovny z nově místně příslušné pobočky.

Pokud zdravotnické zařízení poskytuje své služby klientům ve více krajích, náleží spádově k té pobočce VoZP ČR, na jejímž teritoriu poskytuje vyšší objem zdravotnických výkonů, případně na základě individuální dohody.

Převod agendy na novou pobočku probíhá následujícím způsobem:

  1. Vyúčtování zdravotních služeb za období před rokem 2017 zabezpečí ještě dosavadní pobočka VoZP ČR a teprve po ukončení procesu vyúčtování bude smluvní dokumentace předána nově příslušné pobočce.
  1. Vyúčtování za rok 2017 řeší již nově příslušná pobočka.
  1. Fakturovat od ledna 2018 bude poskytovatel nově příslušné pobočce, která bude vyřizovat také případné dotazy k fakturaci. V případě podání přes Portál ZP zůstává proces beze změny.
  1. Smlouvy a cenové dodatky bude poskytovatel řešit s nově příslušnou pobočkou, vyjma smluv řešených na Ústředí VoZP ČR, které budou nadále vyřizovány stávajícím způsobem.

Děkujeme zejména všem poskytovatelům péče a plátcům za pochopení tohoto opatření, které zpřehlední vztahy s VoZP ČR.