• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Novorozené děti cizinců v České republice budou povinně pojištěny v systému veřejného zdravotního pojištění.

Novorozené děti cizinců v České republice budou povinně pojištěny v systému veřejného zdravotního pojištění.

Od 2. 8. 2021 budou novorozené děti cizinců v České republice povinně pojištěny v systému veřejného zdravotního pojištění.

  • Změna zákona zákon č. 274/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR se týká dítěte narozeného na území ČR, jehož matka má v okamžiku porodu povolení k dlouhodobému pobytu v ČR a jehož otec nemá trvalý pobyt
  • Dítě bude účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění ode dne narození do konce měsíce v němž dosáhne věku 60 dnů. Pro další pobyt dítěte je potřeba uzavřít soukromé zdravotní pojištění komplexní.
  • Narození dítěte je nutné nahlásit do 8 dnů zdravotní pojišťovně, u které je zdravotně pojištěna matka dítěte. Pokud matka nemá v ČR veřejné zdravotní pojištění, nahlásí se narození dítěte zdravotní pojišťovně, u které je pojištěn otec dítěte. Není-li v ČR zdravotně pojištěn ani otec, nahlásí se narození dítěte VZP ČR.
  • Pojistné za tyto novorozené děti platí zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník na účet příslušné zdravotní pojišťovny jednorázově za celé rozhodné období kdykoliv v jeho průběhu
  • Vyměřovací základ pojistného za celé období, v nichž je dítě účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění, tvoří dvojnásobek minimální mzdy za rozhodné období, V roce 2021 je pojistné stanoveno ve výši 4 104 Kč.