• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Od 1. 1. 2023 dochází na základě změny zákona k automatickému zřízení datových schránek živnostníkům. Nové datové schránky jsou osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) v těchto týdnech zřizovány postupně. Z tohoto důvodu dojde v letošním roce k posunutí rozeslání podkladů pro podání přehledu o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné. 

Rozeslání dokumentů proběhne v průběhu měsíce února, nejpozději v březnu 2023. Pokud jste držitelem datové schránky, bude vám vyúčtování zasláno právě tímto způsobem. Žádáme tedy všechny o kontrolu své datové schránky. Informace o přehledu pojistných dob a o platbách lze získat i online na klientském portálu VoZP, na který je možné se přihlásit např. prostřednictvím BankID.