• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Vážení klienti, zaznamenali jsme, že po internetu se šíří falešné zprávy o údajných změnách v tzv. ochranných limitech na doplatky za léčiva v roce 2023. Autoři těchto „fake news“ např. tvrdí, že vláda v tichosti zvýšila pojištěncům nad 65 let limity až na 5000 Kč a že o vrácení doplatků je nutné žádat na finančním úřadě. Nic z toho není pravda! Systém se oproti roku 2022 nijak nezměnil, ochranné limity zůstávají stejné a o vrácení přeplatku není nutné žádat, VoZP je zasílá automaticky. Pojištěnec nemusí dělat vůbec nic:

Termíny vrácení jsou vždy 60 dní po skončení čtvrtletí a vrací se přeplatek nad 200 Kč.

Pro úplnost dodáváme, že limity jsou:

  • 1 000 Kč u dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok věku,

  • 1 000 Kč u pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok věku,

  • 500 Kč u pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok věku,

  • 500 Kč u pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně, u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, ale nejsou poživateli invalidního důchodu z jiných důvodů, a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu,

  • 5 000 Kč u ostatních pojištěnců.


Podrobnější informace najdete v sekci „Časté dotazy“ (úplně dole).