• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Způsob stanovení předběžné měsíční úhrady u cizinců (EU) pro rok 2021

Dovolujeme si Vás informovat ohledně způsobu stanovení předběžné měsíční úhrady u cizinců (EU) pro rok 2021.

Od 1.1.2021 bude VoZP ČR postupovat následovně:

  1. Předběžná měsíční úhrada bude na základě předaných dávek dokladů spočtena výkonovým způsobem bez limitu. Pro ocenění bude použita hodnota bodu ve výši 1,33 Kč. Faktura, dávky i doklady budou předány zvlášť, stejně jako v předchozích letech.
  2. Po ukončení hodnoceného období VoZP ČR provede závěrečné vyúčtování, kde bude spočten nárok na úhradu podle úhradové vyhlášky MZ ČR č. 428/2020 Sb., tj. podle DRG včetně odpočtu za případnou extramurální péči. Následně bude pak finančně realizován i rozdíl mezi dosud zaplacenou předběžnou úhradou a výsledkem závěrečného vyúčtování.