• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Memorandum o spolupráci na zlepšení prevence onkologických onemocnění

Vojenská zdravotní pojišťovna podepsala 30. července 2021 společně s ostatními zdravotními pojišťovnami Memorandum Ministerstva zdravotnictví s názvem MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI NA ZLEPŠENÍ PREVENCE ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ, VČASNÉHO ZÁCHYTU ONKOLOGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ A ADRESNÉHO ZVANÍ POJIŠTĚNCŮ V RÁMCI SCREENINGOVÝCH PROGRAMŮ V ČESKÉ REPUBLICE. Jak už samotný název napovídá jedná se o společný aktivní přístup všech zdravotních pojišťoven k prevenci vzniku onkologických onemocnění.

Vojenská zdravotní pojišťovna se tak zavázala aktivně podílet na osvětové prevenci v rámci naplnění cílů Národního onkologického programu. Ke svým preventivním onkologickým programům zaměřeným primárně na rakovinu prostaty a rakovinu tlustého střeva tak přidává aktivní roli v prevenci a včasné diagnostice onkologických onemocnění s návazností na včasnou moderní léčbu.

Přečtěte si brožuru na téma prevence onkologických onemocnění

 

Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí řadu příspěvků na prevenci karcinomu prsu, prostaty, tlustého střeva nebo vyšetření kožních znamének.